Home

Jak należy używać przewodnika?

Nie istnieje jednolita opinia co do używania niniejszego przewodnika. Każda społeczność użytkowników znajdzie w nim interesujące dla siebie informacje, w związku z czym użycie przewodnika jest silnie zindywidualizowane. Proces oceny różni się co do dokładności i zakresu w zależności od celów i środków znajdujących się w posiadaniu danej społeczności użytkowników. Przewodnik powinien dać możliwość poszczególnym społecznościom użytkowników ocenić ich własną gotowość w wymienionych katagoriah.

Społeczności mogą napotkać na pewne trudności z dopasowaniem się do konkretnej fazy w zakresie danej kategorii. Wynika to z faktu, iż niektóre wskaźniki wewnątrz danej fazy mogą niekonsekwentnie wskazywać dane informacje. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, społeczność taka powinna w sposób realistyczny określić swoje cele dotyczące korzystania z internetu. W przypadku gdy sam przewodnik nie daje konkretnych rozwiązań co do poprawy gotowości danej społeczności, należy określić stopień przygotowania danej społeczności do uczestnictwa w sieci światowej. Aby wykonać kolejny krok, dana społeczność musi ocenić miejsce, w którym się aktualnie znajduje na drodze do pełnej gotowości w zaistnieniu w sieci światowej. Niniejszy przewodnik stanowi solidną podstawę w podejmowaniu prób stworzenia terminarza zadań oraz przekonywującego rozkładu dalszych działań i inwestycji.

<---Previous Page  Next Page -->