Home

Jakie korzyści odnosi świat krajów rozwijających się z używania światowej sieci?

Odnoszenie sukcesów w erze informacji zależy od integracji technologii informatycznych i telekomunikacji w skali całego społeczeństwa. Nową wartością wyłaniającą się wraz z szerszym zastosowaniem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych jest zwrócenie uwagi na większą użyteczność jednostki. Takie podejście pozwala na promowanie nowych modeli, w oparciu o które mogą działać takie instytucje jak firmy, szpitale, szkoły czy nawet rządy państw.

W krajach rozwiniętych szerokie zastosowanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych nie wynika wyłącznie z lepszej infrastruktury technicznej, lecz ma również solidne podstawy społeczne znajdując wsparcie w takich instytucjach jak służba zdrowia czy edukacja. Z drugiej strony kraje rozwijające cierpią na poważce zaburzenia w funkcjonowaniu systemu społecznego.

Szybki wzrost mocy obliczeniowej komputerów, spadające ceny układów scalonych, rozwój technologii telekomunikacyjnych w tym technologii bezprzewodowych powoduje, że postęp techniczny staje się coraz bardziej dostępny tym regionom świata, które historycznnie rzecz biorąc pozostawały w tyle za krajami rozwiniętymi. Dostęp do nowych technologii pozwala krajom rozwijającym się osiągnąć stałe i solidne zyski z faktu przyłączenia do światowej sieci, pod warunkiem jednak skoncentrowania  uwagi społeczeństw krajów rozwijających się na osiągnięciu właściwego stopnia gotowości.

Mimo, iż technologie informatycznie i telekomunikacyjne stanowią poważne narzędzie, są one jednak dość neutralne; to społeczności krajów rozwijających same powinny zadbać o całościowy rozwój promujący korzyści w zakresie społecznym i ekonomicznym. Jeśli wykorzystanie tychże technologii dokonuje się w pełnym zakresie, istnieje możliwość stworzenia odpowiednio przygotowanej i spójnej siły roboczej, która stanowić będzie podstawę ożywionej i solidnej ekonomii.

Wartość sieci wzrasta wraz z liczbą jej użytkowników. Dzięki uczestnictwie w światowej sieci, kraje rozwijające się nie tylko przyczyniają się do ogólnoświatowego rozwoju, lecz także same korzystają na handlu i wymianie informacji z resztą świata. Dlatego też przystąpienie krajów rozwijających się do światowej sieci jest kak ważne.

Osiągając wyższą gotowość do przystąpienia do światowej sieci zwiększa się szanse dla firm oraz jednostek w krajach rozwijających się, likwiduje się bariery oraz przyśpiesza się tradycyjnie powolny dóbr i idei między krajami rozwijającymi się a krajami rozwiniętymi, a także promuje się efektywność w wielu dziedzinach. Studenci mogą zddobyć większą wiedzę o świecie i ich samych dzięki sieci. Ludzie biznesu mogą poszerzyć swoje rynki oraz poprawić efektuywność swoich firm. Rządy mogą sprawniej świadczyć różnorodne usługi publiczne. Jednostki mogą komunikować się z większą łatwością z przyjaciółmi bądź rodziną i dowiadywać się dosłownie o wszystkim z sieci.

Udział w światowej sieci może poprawić kondycję krajów rozwijających się w zakresie ekonomii i polityki społecznej. Takie pozytywne zmiany nabierają bardziej realnych kształtów wraz z rozwojem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych i ich potanieniem.

<---Previous Page  Next Page -->