Home

Zaczynamy

Niniejszy podręcznik spełnia dwie funkcje: edukacyjną określającą czynniki determinujące gotowość do uczestniczenia w światowej sieci oraz diagnostyczną pozwalającą na sprawdzenie prawidłowości czynników decydujących o gotowości. 

Zawartość podręcznika wyjaśnia jaki wpływ ma każdy z czynników na zastosowanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, zaś ocena dostarcza wskaźników określających stan gotowości danej społeczności. Mimo ,iż w wersji online część opisowa i część oceniająca są rozdzielone, powinny one być traktowane jako całość ponieważ obie części wzajemnie się uzupełniają dając zrozumiały i zarazem zwięzły obraz gotowości do przystąpienia do globalnej sieci.

Liczne odnośniki między częścią opisową a częścią oceniającą pozwala na wygodne poruszanie się po stronach przewodnika. Dla przykładu, czytelnik może najpierw zapoznać się z częścią opisową przewodnika zanim przejdzie do części oceniającej. Choćaż istnieje możliwość przemieszczania się między obiema częściami przewodnika. Można odpowiadać na pytania oceniające, bądź zapoznać się tylko ze wskaźnikami.

Można odpowiadać na jedno pytanie oceniające lub na wyszytkie po kolei. Aby sprawdzić jaka odpowiedź była dana na jedno z pytań, sprawdzić dotychczasowe postępy lub określić ostateczne wyniki wystarczy kliknąć na napis ‘określ moją gotowość do przystąpienia do światowej sieci’. Można wykonywać tą czynność w dowolnym momencie.

Tak długo, jak przeglądarka ma włączone ‘cookies’, wszystkie odpowiedzi udzielone na pytania oceniające będą utrzymane aż do zamknięcia przeglądarki. Chcąc zmienić daną odpowiedź wystarczy ponownie wejść na odpowiednią stronę.

 Internetwa wersja przewodnika jest nadal w fazie rozbudowy, prosimy więc o wszelkie uwagi na temat naszej publikacji, które można składać u administratora.

 

Next Page -->