Home

Czym jest niniejszy przewodnik?

Niniejszy przewodnik stanowi zbiór czynników opisujących gotowość danej społeczności w ramach krajów rozwijających się do przystąpienia do światowej sieci. Przewodnik wymaga aktywnego uczestnictwa w dokonywanej ocenie ze strony użytkownika. Przewodnik dokonuje sprawdzenia przy użyciu 19 kategorii wskaźników, sytuując stan zaawansowania użytkownika w danej kategorii w 4 poziomowej skali. Przewodnik nie daje konkretnych wskazówek jak osiągnąć dany poziom zaawansowania, ani też nie twierdzi, że jedyną drogą postępowania jest przejście z poziom 2 na poziom 4 koniecznie przez poziom 3. Nie daje także możliwości sporządzenia ostatecznego wyniku oceny, jest on bowiem jedynie pomocą przy planowaniu wdrożenia technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

Poszczególne kategorie są ze sobą ściśle połączone, co uniemożliwia użytkownikowi skoncentrowanie uwagi na jednej, wybranej kategorii, dając w zamian możliwość całościowej oceny sytuacji przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na słabsze punkty. Kategorie dzielą się na 5 grup:

Dostęp do sieci:

Jaka jest dostępność, koszty i jakość usług i oprzyrządowania sieci działających w oparciu o technologie informatyczne i telekomunikacyjne?

Nauka w sieci:

Czy system edukacyjny danego kraju uwzględnia stosowanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych jako czynnik poprawiający jakość kształcenia? Czy w ramach danej społeczności organizowane są kursy przygotowujące personel do pracy z technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi?

Społeczeństwo w sieci wymiany informacji:

W jakim stopniu osoby indywidualne używają technologii związanych z wymianą informacji w pracy i życiu codziennym? Czy stwarza się sprzyjające warunki dla ludzi posługujących się tymi technologiami?

Ekonomia w sieci:

W jaki sposób firm oraz instytucje rządowe używają technologii informatycznych i telekomunikacyjnych we wzajemnej współpracy?

Polityka względem sieci:

W jakim stopniu polityka dotycząca rozwoju i zastosowania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych jest promowana i w jakim stopniu czyni się trudności?

<---Previous Page  Next Page -->