Home

Kto powinien używać przewodnik?

Niniejszy przewodnik jest przeznaczony dla społeczeństw krajów rozwijających się, pragnących określić strategię uczestnictwa w sieci globalnej. Przez słowo ‘społeczność’ należy rozumieć dowolne skupisko ludzi takie jak całe państwo, województwo, miasto czy wieś. Rzecz jasna korzystanie z przewodnika da różne wyniki w zależności od wielkości i charakteru społeczności. Na przykład zagadnienia powstałe na poziomie miejskim mogą stanowić większe wyzwanie na poziomie państwowym i na odwrót.

Podobnie rzecz się ma z opisanymi w przewodniku kategoriami, których wartość będzie zależała od charakteru społeczności, do jakiej została zastosowana. Uzyskane dane będą również miały różny charakter zależny od badanej społeczności. Różnice te zależeć będą również od precyzji, z jaką przeprowadzono ocenę. Będąc dedykowany krajom rozwijającym się, przewodnik traktuje większą liczbę różnorodnych społeczności o różnym charakterze. Istnieje wiele różnic nie tylko między poszczególnymi krajami ale również w nich samych. Różnice te są szczególnie widoczne między rejonami miejskimi i wiejskimi.

Przewodnik próbuje ogarnąć wszystkie różnorodne społeczności krajów rozwijających się w ramach jednego modelu, uznając jednocześnie, że istnieją pewne ograniczenia przy stosowaniu takiego podejścia. W  wyniku różnorodności w charakterze poszczególnych społeczności powstają właściwe dla danej społeczności style kierowania, tak też dzieje się w przypadku wdrażania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych – każda społeczność kieruje się innymi celami w dziedzinie korzystania z tych technologii.

Skład grup przywódczych używających niniejszegho przewodnika będzie się zmieniał w zależności od rozpatrywanego przypadku. W niektórych społecznościach przewagę może uzyskać biznes, w innych środowiska akademickie bądź instytucje rządowe mogą przejąć inicjatywę. Jednakże wskazana jest współpraca wszystkich grup przywódczych, co przyczyni się do solidniejszej oceny oraz da podstawy do lepszej współpracy w celu osiągnięcia większej gotowości.

<---Previous Page  Next Page -->