Home

Wprowadzenie


Zdobycze technologiczne ostatnich kilku dekad są wynikiem olbrzymiego skoku w dziedzinie dobrobytu istniejącego w krajach najbogatszych świata. Wymiana handlowa z wykorzystaniem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (TIT) ,jak i inne ich zastosowania doprowadziły do niebywale wysokiego wzrostu gospodarczego i szybkiego, co nie pozostaje bez wpływu na nasze obecne życie. Przy czym kraje rozwijające się czerpią wiele z tych zdobyczy.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne są w stanie poprawić standard życia około 80% ludności zamieszkujące kraje rozwijające się.

Wielki rozdźwięk ekonomiczno-społeczny między bogatymi krajami a uboższą resztą świata jest widoczny również w przypadku rozwoju technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Mimo iż rozwój internetu i ogólna ‘cyfryzacja’ społeczeństwa jest mocno nagłaśniana w krajach rozwijających się, to jednak wielu przywódców tych krajów zastanawia się w jaki sposób włączyć swoje kraje w wir tych nagłych zmian technologicznych. W jaki sposób technologie informacyjne i telekomunikacyjne mogą pomóc w rozwoju ich systemów ekonomicznych i państwowych oraz zwiększyć wydajność produkcyjną? W jaki sposób kraje te uzyskują gotowość do korzystania z globalnej sieci?

Uważamy, iż istnieje obecnie niepowtarzalna okazja by kraje rozwijające się przyłączyły się do ogólnoświatowej sieci,  przyśpieszając w ten sposób starania o wyższy status materialny i społeczny. Bez wspólnego wysiłku wszystkich krajów rozwijających się by móc włączyć się w orbitę nowoczesnej ekonomii, istniejąca różnica między standardem życia w tych krajach a światem krajów rozwiniętych będzie nadal rosła, zaś technologie internetowe staną się właściwością krajów wysokorozwiniętych.

Wspierając się na wcześniejszej pracy napisanej wramach Projektu Wdrażania Systemów Komputerowych na temat gotowości do przystąpienia do globalnego handlu przy użyciu mediów elektronicznych oraz korzystając z poparcia IBM, stworzyliśmy elastyczny i dokładny system oceny gotowości do przystąpienia do ogólnoświatowej sieci. Niniejszy przewodnik jest więc narzędziem przydatnym przy podejmowaniu pierwszych kroków w osiąganiu strategicznego podejścia do spraw związanych z planowaniem w społeczeństwach świata rozwijającego się. Nasze ‘zorganizowane’ rozumienie gotowości do korzystania z globalnej sieci jest wciąż jeszcze w powijakach, szczególnie w odniesieiniu do nierozpoznanych rynków i zasobów krajów rozwijających się. Jako że otaczający świat zmienia się w szybkim tempie, musimy uznać za priorytetową sprawę stworzenia odpowiednich metod działania by móc służyć różnym społeczeństwom w szybko zmieniających się realiach. W tym kontekście nasz przewodnik stanowi ogólne ramy, które dane społeczeństwo powinno przystosować do swoich potrzeb. Nie powinien on służyć jako środek porównawczy, lecz jako środek oceny poszczególnych społeczeństw.

Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas Przewodnik dla Krajów Rozwijających się będzie stanowił wartościowe źródło informacji dla ludzi biznesu, strategów ekonomicznych i rządowych, przywódców krajów, by pozwolić im na wykorzystanie olbrzymiego potencjału tkwiącego w technologiach informacyjnych i telekomunikacyjnych jako katalizatorze dalszego rozwoju. Nie wydaje się to być jednak łatwym zadaniem, gdyż istnieje niezliczona ilość przeszkód w uzyskaniu gotowości do korzystania z sieci globalnej. Aczkolwiek przy wytrwałej współpracy sektorów prywatnego, publicznego i organizacji pozarządowych będzie możliwe szersze korzystanie z dobrodziejstw globalnej sieci.

Jeffrey D. Sachs

Dyrektor
Centrum Rozwoju Międzynarodowego
przy Uniwersytecie  Harvardzkim

<---Previous Page  Next Page -->