Home

Co oznacza światowa sieć?

Technologie informatyczne i telekomunikacyjne, będące niewyczerpanym źródłem inspiracji i  wciąż zyskujące na znaczeniu, w sposób zasadniczy zmieniły najbardziej podstawowe relacje w skali globalnej w aspekcie ekonomicznym i społecznym zwiększając szanse na rozwój w ogólnym sensie tego słowa. Takie zdobycze technologiczne jak internet, komputery osobiste czy telefonia bezprzewodowa pozwoliły na połączenie osób prywatnych i instytucji takich jak firmy, szkoły agendy rządowe w ogólnoświatową sieć umożliwiającą ciągłą wymianę informacji przy użyciu różnorodnych środków technicznych. 

Tak nagły rozwój globalnej sieci działającej w oparciu różnorodne media techniczne dał w efekcie świat, w którym każdy i wszędzie może czerpać z dobrodziejstw dostarczanych przez światową sieć.

Świat połączony w sieć to:

Rzemieślnik ze wsi używający komputera do sprzedaży swoich wyrobów przy użyciu internetu.

Pracownicy służby zdrowia przeszukujący bazy danych pod kontem nowych porad zdrowotnych.

Studenci w różnych miejscach na świecie omawiający projekt naukowy przy użyciu stron WWW.

Programiści tworzący oprogramowanie na zamówienie poprzez internet.

Rządowi specjaliści od zaopatrzenia dokonujący zakupów oraz zawierający kontrakty za pomocą stron WWW.

Rolnik używający przenośnego urządzenia pozwalającego sprawdzić aktualne ceny na giełdzie. 

<---Previous Page  Next Page -->