Home

Co oznacza gotowość?

Terminem gotowość określamy stopień, w jakim dana społeczność jest w stanie uczestniczyć w światowej sieci. Jest ona mierzona przez dokonacie oceny na ile dana społeczność jest zaawansowana w zastosowaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w najtrudniejszych obszarach pod względem zastosowania nowych technologii oraz ich użycia. Jeśli taka ocena wykonana będzie w kontekście planowania strategicznego dla danej społeczności, będzie ona stanowiła właściwy probierz stanu gotowości tejże społeczności.

Wartość jaką przedstawia ocena gotowości danej społeczności polega na ocenie właściwych tej społeczności zadań i niepowtarzalnych możliwości. Nie wszystkie społeczności będą jednakowo gotowe względem wszystkich kryteriów oceny. Trudno udzielić prostej odpowiedzi typu „tak”, „nie”, zazwyczaj otrzymujemy szczegółowy obraz zdolności społeczności do uzyskania danego stopnia gotowości. Dana społeczność może być nieźle przygotowana do pełnego wykorzystania pewnych aspektów technologicznych , natomiast do innych gorzej. Zakres oraz dokładność proponowanych w przewodniku odpowiedzi stanowi skuteczne narzędzie w określeniu priorytetów w strategii przyłączenia się do światowej sieci przez daną społeczność.

<---Previous Page  Next Page -->