Home

Kliknij na napis oznaczający dziedzinę, w której chcesz ocenić swoją gotowość
Możesz odpowiedzieć na dowolną liczbę pytań  oraz zmienić odpowiedź na dowolne pytanie w każdej chwili.  

Terminem gotowość określa się stopień w jakim dana społeczność jest przygotowana do uczestnictwa w sieci światowej. Miarą gotowości jest stopień zaawansowania danej społeczności w dziedzinach pozwalających na zastosowanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Ocena gotowości danej społeczności może później posłużyć jako pomoc w kształtowaniu dalszej strategii społeczności. WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

Pytania zawarte w części oceniającej pozwalają na umieszczenie danej społeczności w skali od 1 do 4, posługując się 19 kategoriami zgrupowanymi w 5 sekcji. Każda kategoria zawiera wskaźniki mające pomóc danej społeczności w możliwie najpełniejszej ocenie własnego rozwoju. WIĘCEJ INFORMACJI Istnieją tematy, które wpływają na stan rozwoju danej społeczności, lecz nie były potraktowane jako wskaźniki. Są one niezwykle ważne i nie powinny być pomijane, mimo iż nie są traktowane jako oddzielne poziomy.

 

Niektórzy uczestnicy będą mieli trudności z umieszczeniem swojej społeczności w jednej z kategorii; mogą oni znaleźć wzajemnie wykluczające się wskaźniki wskazujące na 2 różne poziomy jednocześnie. W takie sytuacji uczestnicy muszą użyć własnego osądu w zakwalifikowaniu swojej społeczności do właściwego poziomu. Muszą przy tym pamiętać, że przecenienie własnej gotowości doprowadzi ich społeczność do podjęcia planowania w niewłaściwym kierunku. WIĘCEJ INFORMACJI