Home

 

Polityka publiczna może stanowić zarówno pomoc w rozwoju ekonomii w światowej sieci, jak i utrudniać jej rozwój. Przychylny klimat dla korzystania z internetu i elektronicznej wymiany handlowej może być stworzony przez odpowiednią politykę publiczną polegającą na zachęcaniu poszczególnych społeczności, organizacji oraz osób prywatnych do inwestowania i używania technologii internetowych. Polityka publiczna ma również wpływ na takie aspekty gotowości (poruszane w przewodniku) jak dostęp do internetu, jego dostępność, dostęp do oprogramowania oraz sprzętu, nowe technologie w szkołach i w końcu elektroniczna wymiana handlowa.

Aby zapewnić gotowość społeczności do przystąpienia do światowej sieci, decydenci muszą wziąć pod uwagę znaczenie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ich wykorzystanie.

Regulacje prawne dotyczące telekomunikacji. Efektywne regulacje prawne w tym zakresie powinny promować konkurencyjność, zapewniać ceny dostępne dla konsumenta, a także zapewniać maksymalny dostęp do usług telekomunikacyjnych w ramach danej społeczności. Liberalizacja sektora telekomunikacyjnego powinna stworzyć ramy działania dla wielu operatorów na zasadach konkurencyjnych. Ze wzrostem ilości operatorów na rynku wzrasta liczba dostępnych usług telekomunikacyjnych, spadają ich ceny, poprawia się ich jakość, a także docierają w coraz odleglejsze rejony. Regulacje prawne powinny również promować ogólny dostęp do serwisów telekomunikacyjnych.

Polityka handlowa w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Dostępność technologii internetowych i telekomunikacyjnych jest lepsza jeśli nie istnieją bariery natury ekonomicznej, funkcjonują ulgi natury finansowej w handlu sprzętem i oprogramowanie oraz istnieje możliwość elektronicznego zamawiania tychże dóbr.

<---Previous Page  Next Page -->