Home

Sektory biznesowy oraz rządowy będące w stanie efektywnie stosować technologie informatyczne i telekomunikacyjne uznają opisywane technologie za profesjonalny sposób prowadzenia i kształtowania swoich kontaktów ze światem zewnętrznym. Wzrastające znaczenie wykorzystywania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych pomaga określić krytyczną ilość elektronicznych transakcji pozwalających na utrzymanie ekonomii w sieci pod względem jej rozmiaru i popytu na związane z nią dobra materialne, usługi, siłę roboczą oraz ewentualne reformy.

Możliwości zatrudnienia przy użyciu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Kwitnący rynek pracy dla specjalistów w technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych dostarcza dodatkowego bodźca do dalszego wzrostu zastosowania nowych technologii, tworzenia nowych programów szkoleniowych i ogólnego rozwoju nowych technologii w zakresie całej ekonomii. Zatrzymanie pracowników związanych z tymi technologiami staje się istotnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność poszczególnych społeczności.

Biznes-do-klienta (B2C) - Elektroniczna wymiana handlowa . Handel detaliczny za pomocą internetu rozszerza wybór klienta oraz zwiększa dostęp do produktów. Ponad to taka forma handlu pozwala zredukować koszty związane z tworzeniem fizycznej infrastruktury, a także zwiększyć zasięg własnego oddziaływania, a to wszystko za pomocą dynamicznie rozwijającego się środka komunikacji.

Biznes-do-biznesu  (B2B) - Elektroniczna wymiana handlowa. Robiąc interesy między sobą przy użyciu internetu, poszczególne firmy wydają mniej na komunikowanie się, poza tym sieć pozwala na zmniejszenie ilości towarzyszącej dokumentacji, a także szybsze przetwarzanie rachunków. Ponad to działające w sieci firmy są bardziej skłonne do operowania w ramach nowych modeli działania takich jak dynamiczne partnerstwo czy radykalne restrukturyzowanie rynku.

Elektroniczny rząd.  Przy użyciu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych rządy mogą poprawić łączność z podległymi sobie instytucjami, włączając w to publikowanie w internecie różnego rodzaju interaktywnych serwisów publicznych oraz biuletynów informacyjnych. Rządy mogą dać przykład rozwoju ekonomicznego przy użyciu nowoczesnych technologii komputerowych inwestując w ich użycie do sowich wewnętrznych potrzeb, prowadząc przy tym do lepszego funkcjonowania własnych instytucji oraz do rozwoju lokalnego rynku technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Relacje ze zleceniodawcami rządowymi oraz rządowym systemem zaopatrzenia może ułatwić internet. Nowe technologie mogą uczynić działania rządu bardziej przejrzyste i czytelne dla obywateli.

<---Previous Page  Next Page -->