Home

Bez dobrze orientującego się społeczeństwa w kwestiach związanych z technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi nie może być mowy o pełnym uczestniczeniu w światowej sieci. Aby stworzyć nową kadrę specjalistów w zakresie tych technologii należy przewidzieć na nie stałe miejsce w systemie edukacji. Niestety, mimo iż technologie informatyczne i telekomunikacyjne stanowią najmocniejszy katalizator przy uzyskiwaniu gotowości do przystąpienia do sieci globalnej, jednak nadal niedocenia się tego czynnika niejednokrotnie marnotrawiąc środki i promując postawy wykazujące niezrozumienie istoty rzeczy.

Dostęp szkół do technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Chcąc być częścią świata korzystającego z sieci globalnej szkoły muszą uwzględnić narzędzia oferowane przez technologie informatyczne i telekomunikacyjne w swoich działaniach edukacyjnych. Programy dające ucznim w klasie dostęp do technologii informatycznych i telekomunikacyjnych z całą pewnością wpływają na poprawę gotowości. Gotowość w skali szkoły wyrażająca się w jej dostępie do internetu może być opisana za pomocą 6 szerszych aspektów: liczba komputerów, fizyczny dostęp uczniów do technologii komputerowych, rodzaj sprzętu komputerowego, rozmiar sieci komputerowej, dostęp i organizacja sprzętu elektronicznego, jego jakość oraz prędkość transmisji danych w szkolnej sieci. Ogólnie rzecz biorąc rozprzestrzenienie się technologii informatycznych i telekomunikacyjnych jest uzależniony przez koszt przypadający na jednego ucznia. Komputery przystosowywane są do pracy w sieci najpierw na poziomie uniwersyteckim, potem w szkole średniej, a na końcu w szkole podstawowej.

Illiteracy and ICTs

While cutting-edge digital media do extend the usability of the Internet, it is still largely a text-driven medium. Illiteracy seriously limits the ability of many communities to utilize computers and online resources, particularly in the developing world, where illiteracy rates can be quite high.

Wzmacnianie efektów nauczania przy użyciu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Podczas, gdy technologie informatyczne i telekomunikacyjne, wprowadzone do szkół, przyczyniają się do wzrostu gotowości, należy je umiejętnie włączyć w program nauczania w szkole. Nauczyciele powinni być przeszkoleni w korzystaniu z internetu i komputerów na pożytek swoich uczniów. Takie szkolenie jest nieodzownym elementem uzyskania należytej gotowości. Prowadzenie zajęć należy zaprojektować tak, by technologie informatycznie i telekomunikacyjne były przydatne podczas rozwiązywania problemów grupowego zdobywania wiedzy, oraz przeprowadzania badań. Technologie informatyczne i telekomunikacyjne powinny być wdrażane już w kalsach najmłodszych uczniów, a to ze względu na zwiększanie ilości nowych doświadczeń uczniów. Wprowadzenie tych technologii do programów szkolnych na pełną skalę jest rozwiązaniem optymalnym, zaś przy zastosowaniu metod zbiorowej nauki oraz systemu opartego na tworzeniu projektów daje solidne podstawy do zastosowania nowych technologii z pedagogicznego punktu widzenia.

Kształcenie kadry obeznanej z technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi.  Niezbędną rzeczą jest zapewnienie pracownikom związanym z nowymi technologiami stały dostęp do kursów pogłębiających ich dotychczasową wiedzę w zakresie takich dziedzin jak obsługa oprogramowania, obsługa sprzętu oraz tworzenie stron WWW. Kształcenie pracowników ma fundamentalne znaczenie przy tworzeniu przemysłu informatycznego oraz wspieraniu lokalnego biznesu.

<---Previous Page  Next Page -->