Home

Edukacja Wsparta przez Technologie Komputerowe

Click the button for the stage you feel best describes your level of Readiness

 Z komputerów nie korzystają ani uczniowie ani nauczyciele. 


Komputerów używa wyłącznie garsta nauczycieli w ograniczony sposób. Wiedza tych nauczycieli ogranicza się do używania klawiatury i myszki, podstawowej znajomości systemu operacyjnego oraz operacji wycinania i wstawiania tekstu.

Komputery są głównie używane na poziomie uniwersyteckim.

Uczniowie i nauczyciele używają komputerów do wspierania tradycyjnych metod nauki.

Nauczyciele używający komputerów mają opanowane posługiwanie się edytorem tekstu, a także korzystają z zawartości płyt CD. Mogą oni używać komputerów podczas niektórych lekcji o charakterze ćwiczeniowym.

Nauczyciele używają stron WWW do uzyskiwania informacji na interesujące ich pytania. Obrabiają zdobyte informacji oraz przesyłają je swoim uczniom, jak i na zewnątrz przy użyciu poczty elektronicznej.

Technologie informatyczne i telekomunikacyjne są  w pełni zintegrowane z programami szkolnymi, są używane w klasie oraz stanowią nieodłączny element systemu edukacyjnego. Uczniowie mogą używać zaawansowanych technik komputerowych w nauce grupowej, przy wspólnej realizacji różnych projektów i w pracy z członkami swojej społeczności lub z osobami z zagranicy.

Nauczyciele są dobrze przygotowani do używania technologii komputerowych w podczas swojej pracy z uczniami.

<---Previous Page    Jump to Top     Next Page -->

 Note: Your browser must have cookies turned on for this assessment to function properly.