Home

Dostęp Szkół do Technologii Komputerowych

Click the button for the stage you feel best describes your level of Readiness

W szkole nie ma komputerów. 


Jeżeli gdzieś znajdują się komputery, są to wyłącznie wyższe uczelnie, gdzie na  jeden wydział przypada 5 komputerów.

Dostęp do komputerów jest ograniczony wyłącznie do nauczycieli i administratorów.

Komputery w większości są przestarzałe zawierające np. procesory 486 rozmiesczone w różnych miejscach. Jeżeli pewna ilość komputerów jest zainstalowana w jednym miejscu, to nie są one połączone żadną siecią.

Użycie komputerów ogranicza się do sporządzania dokumentów w wersji elektronicznej i przechowywania ich na twardych dyskach lub dyskietkach.

Może istnieć pewna forma połączenia komputerów wykorzystywana do prostej usługi poczty elektronicznej typu przechowaj i wyślij dalej.

Komputery można znaleźć nie tylko na uniwersytetach, lecz także w szkołach wyższych i podstawowych.

W pracowniach znajduje się średnio od 10 do 15 komputreów, przy których pracuje po 4 uczniów.

Pracownie dostępne są w czasie trwania zajęć lekcyjnych dla uczniów mających w planie zajęcia komputerowe lub też są udostępniane nauczycielom przygotowującym się do lekcji i niedostępne w tym czasie dla uczniów.

Komputery starszej generacji wyposażone w procesory 486 lub wyższe, zazwyczaj połączone w miewielkie sieci z serwerem plikowym i pocztowym.

W niektórych miejsach może być założona sieć typu LAN. Pracownie komputerowe mogą być połączone siecią komputerową.

Na wolno stojących komputerach może być zainstalowana ograniczona biblioteka na płytach kompaktowych.

Pracownie komputerowe mogą być podłączone do internetu przy użyciu modemu, dając ograniczony dostęp do zasobów internetu.

Większość szkół na wszystkich poziomach ma pełen dostęp do komputerów.

W szkołach znajduje się po kilka pracowni komputerowych i komputery są w klasach. W niektórych przypadkach uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z własnych przenośnych komputerów.

Generalnie pracownie komputerowe są otwarte dla uczniów, za wyjątkiem godzin lekcyjnych przeznaczonych na naukę konkretnego problemu. Są one również otwarte po zajęciach szkolnych. Pracownie mogą być otwarte dla uczniów z innych szkół bądź mieszkańców danej społeczności. Pracownie są również otwarte w czasie weekendu.

W szkole może istnieć web-serwer; pozostałe urządzenia mogą być podłączone do szkolnej sieci.

Komputery w klasach mogą być podłączone do sieci typu WAN. Skupiska komputerów mogą być podłączone do sieci typu WAN w celu dzielenia się informacją. Można spotkać narodowe sieci łączące szkoły.

Szkoły mogą używać linii wziętych w leasing o prędkościach od 64kb na sekundę do 128kb na sekundę. Są to na obół linie cyfrowe lub łącza bezprzewodowe.

<---Previous Page    Jump to Top     Next Page -->

 Note: Your browser must have cookies turned on for this assessment to function properly.