Home

Rozwój Stanowisk Pracy z Wykorzystaniem Technologii Komputerowych

Click the button for the stage you feel best describes your level of Readiness

Nie istnieje system przygotowujący przyszłych specjalistów w dziedzinie programowania, obsługi technicznej, inżynierii oraz projektowania stron www.

Istnieją nieliczne możliwości kształcenia kadry w zakresie rozwijania umiejętności w zakresie technologii komputerowych. 


Zajęcia dotyczące technologii komputerowych oferowane są przez szkoły prywatne i instytucje państwowe.

Istnieje, choć w stopniu ograniczonym, możliwość zdobywania wiedzy za pomocą internetu.

Niektórzy pracodawcy oferują kursy szkoleniowe w zakresie technologii komputerowych swoim pracownikom.


 

Istnieje wiele szkół specjalizujących się w nauczaniu technologii komputerowych.

Istnieje wiele możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie wiedzy komputerowej przez takie instytucje jak pracodawcy, instruktorzy, prywatne szkoły komputerowe, czy kursy korespondencyjne.

Dostępne są też kursy internetowe poprawiające kwalifikacje zawodowe.

<---Previous Page    Jump to Top     Next Page -->

 Note: Your browser must have cookies turned on for this assessment to function properly.