Home

Zawartość Sieci Ważna na Poziomie Lokalnym

Click the button for the stage you feel best describes your level of Readiness


Nie istnieją miejsca internetowe oferujące informacje na tematy lokalne.

Niewiele lub w ogule nie istnieją strony w języku danej społeczności.

Istnieje niewielka liczba stron zajmujących się tematami lokalnymi, zazwyczaj strony te prowadzone są na zewnątrz społeczności.

Niektóre strony publikowane są w języku danej społeczności

Rzadko korzysta się z publikowanych w internecie biuletynów, list dyskusyjnych news-grup i podobnych usług.

Istnieje niewielka liczba stron zajmujących się tematami lokalnymi, zazwyczaj strony te prowadzone są na zewnątrz społeczności.

Niektóre strony publikowane są w języku danej społeczności

Rzadko korzysta się z publikowanych w internecie biuletynów, list dyskusyjnych news-grup i podobnych usług.

Dostępnych jest wiele stron, których zawartość jednak jest statyczna i zmieniana rzadko. Strony te dostarczają różnego rodzaju informacje zazwyczaj dotyczące spraw społeczności.

Wiele stron publikowanych jest w języku społeczności.

Coraz częściej używa się takich usług internetowych jak biuletyny, listy dyskusyjne, news-grupy itp.

Dostępne są kursy internetowe, lecz są one nadal drogie i nie wszędzie dostępne.

Wiele stron oferuje często zmieniające się informacje na tematy lokalne. Strony odświeżane są przynajmniej kilka razy w tygodniu.

Istniejąca w internecie informacja jest tworzona przez wszystkich członków społeczności przy użyciu takich mediów jak biuletyny, listy dyskusyjny czy news-grupy.

Duża ilość informacji jest dostępna na stronach publikowanych w języku danej społeczności.

Istnieje wiele możliwości w dziedzinie szkolenia przy użyciu internetu w dostępnych cenach.

<---Previous Page    Jump to Top     Next Page -->

 Note: Your browser must have cookies turned on for this assessment to function properly.