Home

Ludzie i Instytucje w Sieci

Click the button for the stage you feel best describes your level of Readiness


Większość społeczeństwa nigdy nie słyszała o internecie.

Mniej niż 0,02% obywateli kiedykolwiek używało internet w ostatnich 3 miesiącach.

Żadna firma w regionie nie posiada zarejestrowanej nazwy własnej domeny internetowej.


Większość ludzi nie słyszało o internecie i nie zna nikigo, kto miałby z nim kiedykolwiek kontaktu.

Mniej niż pół procent populacji ostatnio używało internet i niewielka grupa stale używa internetu.

Na 1000 mieszkańców przypadają zaledwie dwie domeny.

Nie istnieje reklama internetu w mediach tradycyjnych.

Wielu słyszało o internecie, lecz niewielu jeszcze go używało

Przytłaczającą liczbę użytkowników stanowią dzieci rodzaju męskiego i mężczyźni w wieku od 10 do 35 roku życia.

Na 1000 mieszkańców przypadają przyjamniej dwie domeny.

Reklama firm zajmujących się internetem oraz zasobów w internecie jest niewielka.

Wiele osób jest zainteresowanych używaniem internetu, oraz zna innych, którzy również są zainteresowani.

Przynajmniej 10% mieszkańców używa stale internetu.

Dzieci rodzaju męskiedo w wieku od 10 lat oraz mężczyźni w wieku do 35 lat nie stanowią już przeważającej grupy użytkowników internetu.

Ilość zarejestrowanych domen wynosi przynajmniej 20 na 1000 mieskańców.

Obecność reklam firm internetowych oraz zasobów internetowych jest powszechna.

<---Previous Page    Jump to Top     Next Page -->

 Note: Your browser must have cookies turned on for this assessment to function properly.