Home

Możliwości Zatrudnienia

Click the button for the stage you feel best describes your level of Readiness


Niewiele, jeżeli w ogóle jakieś firmy zatrudniają pracowników z technicznymi kwalifikacjami.


Mimo iż zdarzają się oferty pracy dla ludzi z branży informatycznej, muszą oni opuścić swoją społeczność by znaleźć pracę lub nie mogą jej znaleźć wcale.


 

Umiejętności techniczne zaczynają się licznyć na terenie danej społeczonści oraz zaczynają przyciągać firmy z zewnątrz w celu dalszego inwestowania na terenie danej społeczności.

Wielu pracodawców wymaga dobrej znajomości technologii komputerowych jako warunku wykonywania zawodu.

Pokaźna liczba firm opiera swoje działania o wykorzystywane technologii komputerowych zatrudniając dużą liczbę pracowników posiadających odpowiednią wiedzę w zakresie nowych technologii.

<---Previous Page    Jump to Top     Next Page -->

 Note: Your browser must have cookies turned on for this assessment to function properly.