Home

Dostępność Internetu

Click the button for the stage you feel best describes your level of Readiness


Większość użytkowników płaci dodatkowe opłaty za połączenie internetowe zamiejscowe lub międzynarodowe.

Opłaty pobierane przez dostawców internetu są tak wysokie, że niewielka liczba mieszkańców może sobie pozwolić na używanie internetu.

Opłaty pobierane przez dostawców internetu są tak wysokie, że niewielka liczba mieszkańców może sobie pozwolić na używanie internetu.

Opłaty za telefoniczne połączenia lokalne są wciąż zbyt wysokie, by można było pozwolić sobie na dłuższe używanie połączenia telefonicznego. Opłaty te są również relatywnie wysokie dla ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na dostęp do internetu.

Istnieją lokalni dostawcy interetu. Lecz pobierane przez nich opłaty zniechęcają do intensywniejszego korzystania z internetu.


Ceny za połączenie z internetem zaczynają powoli spadać odzwierciedlając rodzącą się konkurencję na rynku telekomunikacyjnym. Jednak są one nadal zbyt wysokie dla niezamożnych użytkowników zniechęcając ich do dłuższego korzystania z internetu.

Opłaty za korzystanie z internetu są na średnim poziomie, tj. większość obywateli stać na korzystanie z internetu.

Pojawiła się konkurencja na rynku leasingowym linii telekomunikacyjnych, co prowadzi do spodku cen, jednak są one nadal wysokie.

Brak konkurencji na ryku leasingowym linii telekomunikacyjnych powoduje iż leasing takiej linii kosztuje stanowczo za dużo.


Ceny za usługi telekomunikacyjne są konkurencyjne i dostępne dla prawie wszystkich obywateli.

Stawki liniowe taryf telefonicznych mogłyby zostać zastosowane  w stosunku do rozmów lokalnych.

Ceny usług internetowych są konkurencyjne i dostępne dla prawie wszystkich obywateli. Stawki liniowe mogą być wprowadzone. Dostawcy usług internetowych są w stanie zaproponować bezpłatne usługi szczególnie dla społeczności, gdzie operatorzy rozliczają wykonywane połączenia w oparciu o jednostki czasowe.

Opłaty za korzystanie z linii cyfrowych oraz sieci telewizji kablowej są konkurencyjne z możliwością wprowadzenia stawek wielopoziomowych naliczanych np. w zależności od prędkości połączeń lub od ilości przesłanych danych. Dostępne są łącza stałe bez taryfikowanego czasu używania.

Ceny za leasing łączy są konkurencyjne oraz istnieje wielu dostawców takich usług.

<---Previous Page    Jump to Top     Next Page -->

Note: Your browser must have cookies turned on for this assessment to properly function.