Home

Infrastruktura Informatyczna

Click the button for the stage you feel best describes your level of Readiness


Istnieje niewielka liczba dzielonych urządzeń telekomunikacyjnych; ilość mieszkańców przypadających na jeden telefon jest bardzo wysoka (100 mieszkańców na 2 linie telefoniczne). Posiadacze telefonów bezprzewodowych stanowią mniej niż pół procent całej populacji zamieszkującej na danym terenie. Usługi związane z telewizją kablową nie są dostępne.

Tylko mała grupa obywateli ma dobry dostęp do usług telekomunikacyjnych, zaś większa część społeczeństwa nie.

W przybliżeniu 2 do 8 linii telefonicznych przypada na 100 mieszkańców. Telefony komórkowe posiada od połowy do trzech procent mieszkańców. Poniżej 5% gospodarstw ma dostęp do łączy telewizji kablowej.

Zauważalna liczba mieszkańców posiada dobry dostęp do usług telekomunikacyjnych. Wzrasta liczba abonentów w telefonii komórkowej.

W przybliżeniu na 100 mieszkańców przypada od 8 do 40 linii telefonicznych. Ilość mieszkańców korzystających z telefonów komórkowych wynosi od 3% do 14%. Dostęp do łączy kablowych ma od 5% do 15% gospodarstw. 

Istnieje szeroki dostęp do sieci telekomunikacyjnej.

W przybliżeniu, więcej niż 40 linii telefonicznych przypada na 100 mieszkańców. Ilość abonentów telefonów komórkowych jest wysoka i wćiąż wzrasta i powinna wynosić co najmniej 14% wszystkich mieszkańców. Ilość gospodarstw przyłączonych do sieci telewizji kablowej jest wysoka i sięga co najmniej 10%.

<---Previous Page    Jump to Top     Next Page -->

Note: Your browser must have cookies turned on for this assessment to properly function.