Togelandro

From Cyberlaw: Difficult Issues Winter 2010
Jump to navigation Jump to search

Aplikasi Togel Android

Gieo Quẻ Hỏi Việc: Quẻ 52: Thuần Cấn

Quẻ Thuần Cấn: Quẻ hung. Cấn có nghĩa là ngăn, dừng lại, ngăn chặn không cho tiến, ví thể có hình tượng “anh lùn hái táo”. Quẻ khuyên người chỉ nên ngừng ở chỗ làm trọn bổn phận của mình và đừng trật ra ngoài bổn phận của mình (bất xuất kỳ vị) thì tốt.

Ý nghĩa tượng quẻ thuần cấn: “Ải nhân cấu táo” —> Mọi việc bất thành

Ý nghĩa quẻ thuần cấn

Quẻ thuần cấn

Nội ngoại quái Cấn.

Ý nghĩa: Chỉ dã. Ngưng nghỉ. Ngăn giữ, ở, thôi, dừng lại, đậy lại, gói ghém, ngăn cấm, vừa đúng chỗ. Thủ cựu đợi thời chi tượng: giữ mức cũ đợi thời.

Kiến giải: Không thể động hoài được, sẽ tới lúc phải ngưng, cho nên sau quẻ Chấn tới quẻ Cấn. Cấn có nghĩa là núi, núi đứng yên một chỗ, cho nên cũng có nghĩa là ngừng lại. Thoán từ: Cấn kì bối, bất hoạch kì thân, hành kì đình, bất kiến kì nhân, vô cữu.

Dịch: Ngừng ở cái lưng (tĩnh như cái lưng) không thấy được thân mình, đi ở trước sân, không thấy có người, không có lỗi.

Giảng: Quẻ này vốn là quẻ Khôn, lấy nét thứ ba, dương của quẻ Càn thay vào nét thứ ba, âm của Khôn mà thành một nét dương ở trên, hai nét âm ở dưới; nét dương ngưng lại ở trên, hai nét âm cũng bị chặn ở dưới, cho nên đặt tên là quẻ Cấn (ngừng)

Trong thân thể người ta, đầu, cổ tay chân thường động đậy, chỉ có lưng là thường tĩnh; đó là nghĩa ba chữ: “Cấn kỳ bối”.

Hễ tĩnh thì không bị tình dục chi phối, không làm điều ác; tĩnh thì không nghĩ tới mình (bất hoạch kỳ thân), mà cũng quên cả người khác (như đi ở trước sân mà không thấy có người), tức là không phân biệt mình với người, như vậy thì không có lỗi.

Thoán truyện giảng thêm: Lúc đáng ngừng thì ngừng, đáng đi thì đi (đi tức là biết tiến tới chỗ phải ngừng lại), động tĩnh đều hợp thời. Lại phải biết ngừng ở chỗ đáng ngừng, ví dụ cư xử với người cố đạt cho được đức nhân, đức tín, như vậy là biết ngừng ở chỗ đáng ngừng. Không phân biệt mình với người, coi nhân ngã chỉ là nhất thể (cũng như nội quái là Cấn, ngoại quái cũng là Cấn, cùng một thể với nhau, theo cách giải của Thoán truyện), đó là nghĩa sâu sắc của quẻ Cấn.

Đại Tượng truyện khuyên người quân tử chỉ nên ngừng ở chỗ làm trọn bổn phận của mình và đừng trật ra ngoài bổn phận của mình (bất xuất kỳ vị)

Ý nghĩa hào từ

Hào 1: Cấn kỳ chỉ, vô cữu, lợi vĩnh trinh.

Tượng: Biết ngừng ở ngón chân thì không có lỗi, giữ bền được chính đạo thì có lợi.

Lời giảng: Hào 1 âm ở dưới cùng quẻ Cấn ví như ngón chân; lúc mới bắt đầu động mà biết cẩn thận, ngưng lại thì không có lỗi. Sở dĩ khuyên như vậy vì hào 1 bất chính (âm ở vị dương. Mà phải kiên nhẫn giữ chính đạo thì mới có lợi.

Hào 2: Cấn kỳ phì, bất chứng kỳ tùy, kỳ tâm bất khoái.

Tượng: Ngăn ở bắp chân, không cứu được bắp vế mà mình phải theo nó, lòng không vui.

Lời giảng: Hào 2 ở trên hào 1, như bắp chân; nó đắc trung đắc chính, biết lúc nào nên ngưng, nhưng nó tùy thuộc hào 3 ở trên nó, như bắp vế ở trên bắp chân (vế cử động thì bắp chân cử động theo), mà 3 thì lầm lỗi không sửa được, phải theo một kẻ lầm lỗi thì lòng không vui.

Hào 3: Cấn kỳ hạn, liệt kỳ di (cũng đọc là dần), lệ huân tâm.

Tượng: Ngăn ở lưng quần (ngang thận), như bị đứt ở giữa xương sống, nguy khốn, lo như cháy cả ruột.

Lời giảng: Hào 3 ở trên cùng nội quái, như ở chỗ lưng quần, nơi phân cách trên và dưới. Nó là dương cương, bất trung, tiến lên thì người trên không nghe, lui xuống cũng không được, như bị đứt ở giữa xương sống, rất nguy khốn. Hào 4: Cấn kỳ thân, vô cữu.

Tượng: Ngăn phần thân mình, không có lỗi.

Lời giảng: Hào 4 lên đến giữa thân mình, nó đắc chính (âm ở vị âm) biết lúc nên ngừng thì ngừng, tuy không làm được việc gì, nhưng không có lỗi.

Hào 5: Cấn kỳ phụ, ngôn hữu tự, hối vong.

Tượng: Ngăn cái mép lại (có sách dịch là xương hàm), ăn nói có thứ tự, hối hận mất đi.

Lời giảng: Hào 5 lên tới mép, đắc trung, biết thận trọng lời nói, lúc nào không đáng nói thì không nói, nên không có gì hối hận.

Hào 6: Đôn cấn, cát.

Tượng: Đôn hậu về đạo biết ngưng phải lúc, tốt.

Lời giảng: Hào 6 ở trên cùng, làm chủ quẻ dương cương, có tính đôn hậu, biết lúc nào nên ngừng thì ngừng tốt. Phan Bội Châu nhận rằng trong Kinh Dịch có tám quẻ mà ngoại quái là Cấn, tức các quẻ : Bĩ, Bác, Ðại Súc, Cổ, Di, Tổn, Mông và quẻ Thuần Cấn này. Mà hào trên cùng của tám quẻ đó đều tốt.

Như vậy Kinh Dịch rất trọng núi, vì núi có đức “trọng hậu”.

Chúng tôi nghĩ có thể cũng vì lẽ núi có đức “tĩnh” nữa. Dịch học phái như Khổng giáo chủ trương hữu vi (hành động để giúp đời), nhưng cũng trọng đức tĩnh, tĩnh như núi. Tĩnh là không bị thị dục dao động mà ít lỗi, tĩnh thì mới sáng suốt. Đạo Lão rất trong đức tĩnh. Dịch học phái trọng động mà cũng trọng tĩnh, là dung hoà được hai triết lý lớn nhất của Trung Hoa.

Chúng tôi lại nhớ tới câu: “Trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn” trong Luận ngữ (VI 20) Khổng và Lão dễ dung hoà với nhau là phải. Xem thêm các bài viết và dịch vụ bên Hội Tử Vi Sơn Long:
Xem Tử Vi năm 2022: https://tuvisonlong.com/lap-la-so-tu-vi/
Giải lá số Tử Vi: https://tuvisonlong.com/giai-la-so-tu-vi/
Xem Tử Vi chuyên sâu trọn Đời: https://tuvisonlong.com/binh-giang-la-so-tu-vi-tron-doi-online/
https://tuvisonlong.com/tu-vi-chuyen-sau/
Xem Bát Tự Tứ Trụ: https://tuvisonlong.com/tu-tru/
https://tuvisonlong.com/xem-tu-tru-luan-giai-van-menh/
Xem Quẻ Kinh Dịch: https://tuvisonlong.com/gieo-que-kinh-dich/
https://tuvisonlong.com/xem-que-dich-cuoc-doi-ban-la-gi/
Chọn Ngày Giờ Sinh Mổ: https://tuvisonlong.com/chon-ngay-gio-dep-sinh-mo-cho-con-nam-2021/
https://tuvisonlong.com/chon-ngay-gio-dep-sinh-mo-cho-con-nam-2022-hop-tuoi-bo-me/
Xem Tử Vi cho trẻ em: https://tuvisonlong.com/bai-giai-la-so-tu-vi-tron-doi-cho-tre-em/
https://tuvisonlong.com/xem-tu-vi-tron-doi-cho-tre-em-lap-ke-hoach-cho-con-vao-doi/
Xem Tử Vi cho gia đình: https://tuvisonlong.com/xem-tu-vi-cho-gia-dinh-hoa-giai-cung-phu-the-tu-tuc-xau/
Xem Tử Vi cho Cặp đôi: https://tuvisonlong.com/xem-hon-nhan-tren-la-so-tu-vi-cho-cap-doi-xem-ngay-cuoi-hoi/
Xem nhân duyên vợ chồng qua 64 quẻ Dịch: https://tuvisonlong.com/xem-nhan-duyen-vo-chong-qua-64-que-kinh-dich/
Xem Ngày Tốt Khởi Sự: https://tuvisonlong.com/dich-vu-xem-ngay-tot-khoi-su-don-lanh-tranh-du/
Xem Ngày Cưới Hỏi: https://tuvisonlong.com/xem-ngay-cuoi-hoi-ket-hon-theo-khoa-hoc/
Xem Tử Vi Cho Doanh Nghiệp: https://tuvisonlong.com/xem-tu-vi-cho-doanh-nghiep/
Tư Vấn Đầu Tư BĐS: https://tuvisonlong.com/tu-van-dau-tu-bat-dong-san-theo-la-so-tu-vi/
Tư vấn Du học xuất ngoại định cư: https://tuvisonlong.com/xem-bat-tu-de-biet-co-nen-di-du-hoc-xuat-ngoai-dinh-cu-hay-khong/
Học Tử Vi, khóa học Tử Vi online: https://tuvisonlong.com/huong-dan-xem-tu-vi-can-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau-phan-1/
https://tuvisonlong.com/khai-giang-khoa-hoc-tu-vi-online/
https://www.youtube.com/watch?v=JkdB5PSJa94
Xem Tử Vi chuẩn hàng ngày: https://tuvisonlong.com/tu-vi-hang-ngay-12-con-giap/
Xem Tử Vi hàng tháng: https://tuvisonlong.com/tu-vi-hang-thang/
Xem Tử Vi tại Hà Nội: https://tuvisonlong.com/thay-xem-tu-vi-chuan-o-ha-noi-dang-dong-tien-bat-gao/
Xem Tử Vi tại Hải phòng: https://tuvisonlong.com/xem-tu-vi-tai-hai-phong/
Xem Tử Vi tại HCM: https://tuvisonlong.com/dia-chi-xem-tu-vi-truc-tiep-tai-tp-hcm/
Thông tin liên hệ: Tử Vi Sơn Long
Địa chỉ:  111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM
Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Email:  bantuvan@tuvisonlong.com
Hotline:  0937 531 969 – 0916 630 617
Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UC1bxZm2lKao14-jkRLfzgEQ
Facebook: https://www.facebook.com/xemtuvisonlong/
Website:  https://tuvisonlong.com/
Blog
https://tuvibinhgiang.blogspot.com/  
https://xemtutru.blog.fc2.com/ 
https://www.vingle.net/tuvibinhgiai 
https://www.reddit.com/user/tuvibinhgiai
https://www.tumblr.com/blog/chamlasotuvi
https://www.behance.net/tuvitrondoi/
http://chamtuvi.rentafree.net
https://chamlasotuvi.seesaa.net/
https://ameblo.jp/tuvibinhgiai/
https://xn--t-vi-binh-giai-lzd.yolasite.com/
http://9208.teacup.com/chamlasotuvi/bbs 
https://chamlasotuvi2021.blog.fc2.com
https://www.vingle.net/chamlasotuvi
https://www.reddit.com/user/chamlasotuvi/
https://laylasotuvi.tumblr.com/
https://www.behance.net/chamlasotuvi
http://chamlasotuvi.livedoor.blog/
http://xemtuvi2021.rentafree.net/
https://linkhay.com/u/chamlasotuvi 
https://chamlasotuvi.mystrikingly.com/ 
https://zenplaza5zz.wixsite.com/chamlasotuvi/ 
https://lasotuvi.yolasite.com/
https://zenplaza6zz.gitbook.io/chamlasotuv/ 
https://hoituvisonlong.wordpress.com/
https://tuvisonlong.blogspot.com/
https://tuvisonlong.blog.fc2.com
https://www.vingle.net/xemtuvitrondoi
https://www.reddit.com/user/Tuvisonlong/
https://www.behance.net/tuvisonlong
http://tuvisonlong.livedoor.blog/
https://luangiaituvi.home.blog/
https://www.linkedin.com/in/hoituvisonlong
https://ameblo.jp/tuvisonlong
https://xemtuvitphcm.blogspot.com/
https://xemtuvitphcm.home.blog/
https://xemtuvitaitphcm.webflow.io/
https://615055d475013.site123.me/
https://xemtuvitaitphcm.weebly.com/blog 
https://ladyrainy90.wixsite.com/ 
https://xemtuvitaitohcm.mystrikingly.com/ 
https://xemtuvitaitphcm.hpage.com/ 
https://ladyrainy90.gitbook.io/xem-tu-vi-tai-tphcm/ 
https://xemtutitaitphcm.theblog.me/ 
https://www.everforo.com/g/xemtuvitaitphcm
https://xemtuvitaitphcm.jimdofree.com/
http://xemtuvitaitphcm.website2.me/
http://xemtuvitaitphcm.bravesites.com/
https://linkhay.com/u/lebaohuy 
https://www.reddit.com/user/zenplaza11zz/ 
https://dichvutuvi.seesaa.net/ 
http://dichvutuvi.rentafree.net/entry/1002707 
https://xemtuviodau.at.webry.info/
http://lebaohuy.e-monsite.com/blog/ 
https://www.linkedin.com/in/lebaohuy/ 
https://www.behance.net/lebaohuy
https://xemtuvinam2021.blogspot.com 
https://xemtuvimoinhat.home.blog/ 
https://xemlasotuvi2021.weebly.com 
https://zenplaza11zz.wixsite.com/my-site 
https://6089564080986.site123.me/ 
https://xemtuvitrondoi2021.mystrikingly.com 
https://zenplaza11zz.doodlekit.com 
https://xemtuvihangngay.bookmark.com 
https://dichvuxemtuvi.tumblr.com 
https://dichvuxemlasotuvi.blogspot.com/ 
https://zenplaza11zz.hatenablog.com/ 
http://xemtuvidichvu.eklablog.com/ 
http://xemtuvihangngay.bravesites.com/blog 
https://xemtuvihangngay.edublogs.org/ 
https://dichvuxemtuvi.jimdofree.com/ 
https://lebaohuy.bcz.com/ 
https://write.as/lebaohuy/ 
http://dichvuxemtuvi.unblog.fr/ 
https://xemtuvichuan.hpage.com/
https://blog.naver.com/lebaohuy
https://dich-vu-xem-tu-vi-chuan.sitey.me/ 
http://dichvutuvi.rentafree.net/
https://xemtuvi2021.seesaa.net/ 
https://teletype.in/@lebaohuy 
https://xemtuviodau.wordpress.com/
https://www.reddit.com/user/zenplaza11zz 
http://xemtuviodau.eklablog.com/ 
https://xemtuviodau.jimdofree.com/
https://dichvutuvi.jimdofree.com/
https://xem-tu-vi-o-dau.sitey.me/ 
http://dichvutuvi.rentafree.net/ 
https://xemtuviodau.shutterfly.com/
https://xemtuviodau.creatorlink.net/
https://9227.teacup.com/xemtuviodau/bbs 
https://xemtuviodau.vietnhat.tv/  
https://blog.dnevnik.hr/lebaohuy
https://xemtuviodau.webgarden.com/
https://g4hpz.weblium.site/
https://lebaohuy.substack.com/
https://zenplaza11zz.gitbook.io/le-bao-huy/
https://sites.google.com/view/le-bao-huy
https://lebaohuy.blog.jp/
http://chamlasotuvi.e-monsite.com/blog  
https://chamlasotuviee5.substack.com/publish
https://chamlasotuvi.shutterfly.com/