Lovelyeyeclinic

From Cyberlaw: Difficult Issues Winter 2010
Jump to navigation Jump to search

ทำตาสองชั้น ทำตาสองชั้น ในปัจจุบัน มี 2 เทคนิคหลักๆ คือ - เทคนิคกรีดยาวเพื่อตัดหนังตาส่วนเกิน การ ทำตาสองชั้น แบบกรีดยาวเพื่อตัดหนังตาส่วนเกินนั้น มีความจำเป็น ในลักษณะดวงตาของคนเอเชีย เนื่องจากลักษณะทางพันธุกรรมมีเนื้อบริเวณรอบดวงตาที่อูม (Orbiculasis Oculi hypertrophy) ทั้งในคนอายุน้อย และในคนอายุเยอะที่หนังตาตกทับดวงตา มีคนไข้ส่วนน้อย ที่มีผิวหนังเปลือกตาหรือเนื้อเปลือกตาน้อยเนื้อเปลือกตาบาง ที่เหมาะกับการ ทำตาสองชั้น แบบแบบแผลเล็กไม่ตัดหนังตาส่วนเกินออกได้ผลลัพท์ที่ดี นอกจากนี้ การ ทำตาสองชั้น แบบแผลเล็กในผู้ที่มีเปลือกตาบาง อาจจะคลำได้ปมแข็งๆ ของไหมใต้ผิวหนัง และยังมองเห็นปมใต้ผิวหนังอีกด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจทำตาสองชั้นควรศึกษาให้ทราบก่อนว่าเหมาะกับการทำตาสองชั้นด้วยเทคนิคไหน การเลือกเทคนิคที่ไม่เหมาะกับบุคคล

- เทคนิคแผลเล็กไม่ตัดหนังตาส่วนเกิน แบบแผลเล็กในผู้ที่มีเนื้อตาหนา หนังตาตกเยอะ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่สวยงาม คือชั้นตาอาจดูลึกไม่เป็นธรรมชาติ เพราะการเย็บต้องเย็บสูงเพื่อเอาชนะแรงตกของหนังตา รวมทั้งหนังตาส่วนเกินที่ย้อยลงมา ถูกรั้งขึ้นไป เกิดการปูดของหนังตาเหนือรอยเย็บ ซึ่งทำให้คนไข้เกิดความรำคาญ และต้องเข้ามาปรึกษาเพื่อรับการแก้ไข