Difference between revisions of "Https:/studyplaner"

From Cyberlaw: Difficult Issues Winter 2010
Jump to navigation Jump to search
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
[https://www.hairstylersfriend.com/ www.hairstylersfriend.com]
+
[https://business-magazine.netlify.app/home-ideas.html/ Home Ideas]
 +
 
 +
Xem về công danh trong dự đoán theo tứ trụ phần 2
 +
 
 +
Ví dụ 1. Càn tạo.
 +
Ấn – Kiếp – Nhâm dần – Giáp thìn – Nhật nguyên – Thường – Ất dậu – Bính tý
 +
 +
Tháng 5 năm 1985, để nghiên cứu quy luật thi đại học, tôi đã ghi lại một số Tứ trụ. Trong Tứ trụ này thương quan trùm phủ lên ấn, chính là thông minh tuấn tú, tìm đại vận thấy năm 17 tuổi gặp vận thương quan bính ngọ, lưu niên nhâm tuất ở ấn địa, nên tội dự đoán năm 1982 thi đỗ đại học. Quả đúng như thế. Thi cử vốn kị gặp vận thương quan, nhưng năm thi hai thương quan gặp hai ấn, nhân ấn lại gặp vượng địa, nhâm ấn chế ngự bính thương quan, cho nên “Thương quan có chế ngự, lợi cho thi cử”.
 +
 +
Ví dụ 2. Càn tạo.
 +
Tỷ – Thực – Nhật nguyên – Tài – Mậu thân – Canh thân – Mậu dần – Quý sửu
 +
Tháng 2 năm 1986, ông Lưu nhờ xem cho con trai thi đại học. Trong trụ từ 10 tuổi đến 20 tuổi hành vận tài nhấm tuất. Thực thần sinh tài, lợi cho thi cử. Sau đó lại dùng phép gieo quẻ để so sánh, kết quả vẫn là thi đỗ. Điều đó chứng tỏ thông tin của một người, cho dù dự đoán theo cách gì đều có sự đồng bộ với nhau. Tôi nói với ông Lưu: “Năm nay con ông nhất định đỗ”. Kết quả đúng như dự đoán.
 +
 +
Ví dụ 3. Khôn tạo.
 +
Tài – Ấn – Nhật nguyên – Quan – Giáp tuất – Kỷ tỵ – Canh tý – Đinh hợi
 +
 +
Trong trụ tài quan ấn đều có, 18 tuổi hành đại vận quan vặn, nên thi đỗ. Về sau làm cán bộ ở viện nghiên cứu.
 +
 +
Ví dụ 4. Khôn tạo.
 +
Kiếp – Thương – Nhật nguyên – Tỷ – Kỷ hợi – Tân mùi – Mậu tuất – Mậu ngọ
 +
 +
Tháng 5 năm 1988, cô Điền nhờ tôi đoan vận. Căn cứ năm 28 tuổi cô ấy hành vận sát giáp tuất, gặp lưu niên mậu ngọ, tôi rút ra kết luận: “Cồ tốt nghiệp đại học đã khá lâu”. Cô ta nói đúng và rất kinh ngạc. Đoán thế là vì đại vận giập mộc là sát, trong trụ ngọ hỏa; gặp kình dương, lưu niên kình dương. “Kình dương nhiều lại gặp sát là đại quý, thi đỗ cao”.
 +
 +
Ví dụ 5. Càn tạo.
 +
Thực – Kiêu – Nhật nguyên – Thương – Giáp thìn – Mậu thìn – Canh tuất – Quý mùi
 +
Tháng 1 1 năm 1987 tôi nhận được bức thư của một sinh viên họ Tạ ở học viện Bắc Kinh. Em đó trong cuộc sống gặp trắc trở nên rất bi quan Tôi thấy trong trụ “Kim thuỷ thương quan là người học giỏi”, “Ấn gặp hoa cái là ở hàn lâm tôn quí”. Năm 1988 là năm có thay đổi lớn, năm mậu thìn, trong Tứ trụ lại đã có hai thìn, làm thành ba thìn xung một tuất. BỊ xung là tượng di động. Thìn là thuỷ kho, gặp vượng xung khai, lại gặp tiểu vận quan tinh đinh mùi là tượng có sự lưu động lốn, nên đoán anh ta có việc phải vượt trùng dương đi xa. Tôi viết thư khuyên anh ta: “Tiền đồ anh rất rộng mở, có thể làm nên sự nghiệp trong học vấn. Từ nay về sau có thể có cống hiến trong khoa học kỹ thuật”. Đúng là năm 1988 anh ta ra nước ngoài.
 +
 +
Đến cuối năm, anh ta gửi thư về cảm ơn. Sau khi dự đoán không những anh ta từ dưới vực sâu đi lên mà còn được lưu học ở Nhật.
 +
 +
Ví dụ 6. Khôn tạo.
 +
Ấn Tỷ Nhật nguyên Sát Quý mão Giáp tý Giáp dần Canh ngọ Tháng 7 năm 1988, em Nhạc ở Bắc Kinh nhờ đoán xem việc đi du học nước ngoài có thành hiện thực không. Căn cứ Tứ trụ thấy: “Hợi mão mùi, mã ở tị”, tháng 10 hợi thuỷ là chính mã, lại mộc trường sinh ở hợi, không những” có sự di rộng mà còn có sự sáng tạo mới mẻ. Do đó tôi bảo nên nắm chắc thòi cơ, tháng 10 năm nay có thể du học. Sau đó đúng là đi Nhật.
 +
 +
Điều đó ứng với câu: “Ấn vượng, sát yêu thì có tên bảng vàng”.
 +
 +
Ví dụ 7. Khôn tạo.
 +
Kiếp – Ấn – Nhật nguyên – Tài – Kỷ dậu – Đinh mão – Mậu tuất – Quý sửu
 +
 +
Tháng 2 năm 1986, một ngưòi ồ Tây Ấn muốn hỏi con gái có thi vào đại học được không. Tôi thấy trong Tứ trụ thủy thổ hỗn tạp lại hành kiếp vận, nên đoán: “Thi đại học gặp khó khăn đấy”, về sau thi mấy trường đều không đỗ, ứng với câu: “Ấn thụ chủ về thông minh, nhưng thuỷ thổ hỗn tạp thì tất phải ngốc”.
 +
 +
Ví dụ 8. Càn tạo.
 +
Thương – Thực – Nhật nguyên – Thực – Nhậm tý – Quý mão – Tân dậu – Quý tỵ
 +
Tháng 6 năm 1987, có cụ già hỏi về tuổi thọ, tôi thấy trong Tứ trụ “nhật nguyên yếu, thương thực nhiều là người sợ đi học”, nhân tiện bèn nói: “Cụ khi nhỏ chắc không thích đi học”. Cụ quả quyết đáp: “Đúng! Học không vào, toàn trôn học, về sau được mấy tháng thì bỏ học”.
 +
 +
Về nghiên cứu thi đỗ, tôi khảo sát đã khá lâu, còn đối với đi du học nước ngoài thì mới bắt đầu nghiên cứu từ năm 1987. Không phải là ai cũng có dịp xuất dương du học, những người có tiêu chí du học đồng thời phải đúng vận mới được. Những bàn luận về thông tin du học cũng như phương pháp dự đoán du học theo bát quái xin xem ở Chương 4 cuốn sách “Chu dịch dự đoán – Các ví dụ có giải” xuất bản ở Hồng Kông năm 1991.
 +
 +
II. DANH TIẾNG
 +
– Thương quan gặp ấn và tài, dùng ấn, bỏ tài mới nổi danh.
 +
– Thương quan gặp tài lẫn hợp mới có thanh danh.
 +
– Thương quan thương cho hết thì danh mới nổi, quyền mới cao.
 +
– Trong trụ có thương quan cùng với ấn, nếu có gan thi thố thì thành công bất ngờ.
 +
– Thương quan hợp sát thì nổi tiếng khắp xa gần.
 +
– Thương quan nếu gặp tài thì thân rất vinh hiển.
 +
– Thương quan hỗn tạp với sát thì nhất định thi đỗ.
 +
– Thương quan có thân vượng, tài vượng hoặc ấn vượng là tên treo bảng vàng, quý số một.
 +
– Thực thần ở trước, sát ở sau là người công danh hiển đạt.
 +
– Thực thần có cát tinh trợ giúp thì nổi tiếng, giàu có.
 +
– Thương quan, kình dương còn có sát là tên treo bảng vàng.
 +
– Thương quan giáp mộc gặp dần ngọ, hỏa sáng, mộc đẹp thì có thanh danh.
 +
– Sát ấn tương sinh cho nhau thì có lợi cho công danh.
 +
– Sát và kình dương vượng thì từ bé đã thi đỗ.
 +
– Sát tàng, quan lộ tức là ác ma, thiện rõ, người như thế tên tuổi nổi tiếng.
 +
 +
– Thất sát hóa làm quyền thì võ chức công danh lẫy lừng thiên hạ.
 +
 +
– Thất sát gặp kình dương thì công danh hiển đạt.
 +
 +
– Kình dương nhiều lại gặp sát thì nổi tiếng khắp thiên hạ.
 +
 +
– Kình dương gặp thất sát, ra khỏi là sẽ nổi tiếng.
 +
 +
– Hành vận quan sát thì danh có khí, nhưng thái quá (vượng quá) thì lại xấu.
 +
 +
– Kình dương nhiều lại ở ngôi dương thì được cả danh lẫn lợi.
 +
 +
– Trụ tháng gặp sát đồng thời với kình dương thì tên tuổi lừng danh.
 +
 +
– Tài kho ở đất sinh vượng thì nhất định thi đỗ.
 +
 +
– Thân vượng gặp quan là tên treo bảng vàng.
 +
 +
– Trụ ngày vượng mà tài quan yếu, đến lúc hành vận tài quan thì sẽ nổi danh.
 +
 +
– Kim gặp hỏa thì phú quý nổi tiếng thiên hạ.
 +
 +
– Quan hoặc thất sát sinh cho năm thì lưu danh thiên cổ.
 +
 +
– Ấn tàng, tài lộ, thân vượng thì công danh vinh hiển.
 +
 +
– Thổ gặp thìn tuất sửu mùi thì khi mộc mạnh sẽ thành danh.
 +
 +
– Ngang vai gặp lộc thì anh em nổi tiếng.
 +
 +
– Dậu phá mão, mão phá ngọ, là tài danh vẹn toàn.
 +
 +
– Lộc gặp thất sát là có thanh danh.
 +
 +
– Không có cách cục mà có tài quan thì nổi tiếng trong triều.
 +
 +
– Dần thân tỵ hợi nhiều thì nổi tiếng, hiển đạt.
 +
 +
– Vận giáp ất gặp phương tây, thân lại vượng thì sẽ nổi tiếng.
 +
 +
– Mậu kỉ gặp bốn mùa thì nổi danh hơn mọi người, nếu gặp hai đức hoặc tam kì thì tiếng vang bốn phương.
 +
 +
– Trụ ngày, trụ giờ gặp quý thì cuối đời nổi tiếng.
 +
 +
– Trụ năm gặp quan quý, vừa mới giỏi nghề đã nổi tiếng ngay.
 +
 +
– Tháng sinh gặp lộc thì văn chương, nghệ thuật hơn người.
 +
 +
– Mệnh gặp ất bính đinh là người tài hoa, xuất chúng, học rộng tài cao.
 +
 +
– Tháng kình dương, ngày kình dương, giờ kình dương, gặp quan sát thì công danh cái thế.
 +
 +
– Chính mã đóng ở trụ ngày lại được trợ giúp hoặc được sinh là nổi danh khắp thiên hạ.
 +
 +
– Tứ trụ có sáu quý (sáu chi quý), trụ ngày không có thổ, trụ giờ giáp dần, lúc gặp dần tỵ là lúc diệu kì nhất.
 +
 +
Tài quan vượng, trụ ngày yếu, phải chợ đến vận thận vượng mới nổi danh.
 +
 +
– Nhâm quý tương sinh cho thân hợi, tý chờ đến vận hoả thô’ thì danh tiếng khắp triều đình.
 +
 +
– Tài khí gặp chính quan, tên tuổi vang xa sáu nước.
 +
 +
– Quan tinh ấn vượng, là công danh bậc nhất.
 +
 +
– Trụ giờ gặp một ngôi thiên quan thì tiếng tăm vang xa ngàn dặm.
 +
 +
– Lộc mã đi cùng nhau là quan rường cột của triều đình.
 +
 +
– Năm tháng ngày giờ cùng một tuần là tên treo bảng vàng, lừng danh trong thiên hạ
 +
 +
– Trong trụ không có quan tinh, có tài tinh chờ đến hành tài vận thì công thành danh toại.
 +
 +
– Mã tinh tường sinh cho tài thì nổi danh khắp thiên hạ.
 +
 +
– Tài tinh ở chính ngôi, nắm quyền, trụ ngày mạnh thì danh lợi song toàn.
 +
 +
– Thận vượng ấn vượng là hiển đạt cao quý.
 +
 +
– Ấn ẩn, tài lộ, thân vượng thì công danh vinh hiển, phúc đức đều có.
 +
 +
– Mệnh gặp ấn thụ là phúc rất dày, được hưởng âm đức làm nên công trạng.
 +
 +
– Thương quan còn có tài, lại hành tài vận thì công thành danh toại.
 +
 +
– Trụ ngày lộ thương quan, trụ giờ lộ rõ tại thì công danh vinh hiển.
 +
 +
– Trong trụ có tài quan ấn lại còn được lộc mã thì tên tuổi lừng danh.
 +
– Năm tháng có tài vượng, tuổi trẻ đã bước vào quan ‘vận thì công danh phát sớm.
 +
 +
– Tài nhiều lại hành vận tài vượng cũng có thể thành đạt.
 +
– Tài ít bị thương kiếp thì danh lợi song toàn.
 +
– Hỏa sáng, mộc đẹp là tuổi trẻ đã nổi thanh danh.
 +
– Lộc mã khí vượng lại gặp quý hợp thì anh hùng xuất chúng.
 +
– Dương gặp đức, âm gặp quý, vượng thì vinh hiển, nhược thì cũng giữ được thanh danh.
 +
– Thiên tài ở trụ giồ gặp quan thì đỗ đạt từ bé. Nếu được thực thần bổ trợ thì tuổi trẻ đã ở cạnh vua.
 +
– Thực thần vượng gặp tài thì chắc chắn sẽ có công danh.
 +
– Mộc đước kim tu sức thêm thì tuổi trẻ đã thành danh.
 +
– Can thấu thực thần lại gặp lộc mã thì tuổi trẻ đã đỗ đạt.
 +
– Ấn tinh gặp quan, gặp lộc là được tạc tên vào bia.
 +
– Lộc gặp tài, gặp văn xương là nổi tiếng về nghệ thuật.
 +
– Quý nhân lộc mã ở giò sinh là làm rạng tổ tông.
 +
– Đinh nhâm hóa mộc ở giờ dần là người văn chương lừng lẫy.
 +
– Tài, quan, ấn đều có là tuổi trẻ đã nổi tiếng, lập công to.
 +
– Trụ ngày, giờ có chính quan thì về già sẽ công thành danh toại.
 +
– Giáp mộc thương quan dần ngọ đều có đủ là người thông minh có tiếng.
 +
– Ất mộc gặp giờ bính tí, không bị quan xung hại là điều kỳ diệu, nổi tiếng bốn phương.
 +
– Ngày canh, giờ thân gặp lộc là danh lợi cao cường.
 +
– Mệnh gặp trạch mã là lợi cho cầu danh cầu lợi.
 +
– Ngày quý, giờ quý trong trụ còn có hợi sửu là học tài đỗ cao bậc hàn lâm.
 +
– Ngũ hành không bị hung sát là tên tuổi cao sang.
 +
– Phàm người ấn ở trường sinh vượng địa lại được sát sinh cho thì văn tài xuất chúng.
 +
– Hoả thịnh ở đất bính đinh thì danh cao lộc nhiều.
 +
– Mùa đông ít thuỷ mộc thì danh lợi hư vô (không có).
 +
– Chỗ vượng gặp hình thì thất bại.
 +
– Tài quan đều bị thương tổn, người đó không nghèo hèn đói rách cũng là ngưòi kém cỏi.
 +
– Có thương quan mà không có tài quan thì tuy thông minh khéo léo nhưng vẫn không thành đạt gì.
 +
– Kiếp thương tỉ kiêu đều có thì khó mà tránh được rủi ro.
 +
Từ quán học đường chủ vê’ khoa danh, nếu không có quan tinh thì cũng là hư ảo.
 +
 +
Ví dụ 1. Càn tạo.
 +
Quan – Tài – Nhật nguyên – Quan – Nhâm ngọ – Canh tuất – Đinh mùi – Nhâm dần
 +
Tháng 8 năm 1986, người này đổi nghề, được điều đến Hiệp hội nghệ thuật, sau đó không lâu đến nhờ tôi đoán xem trong văn nghiệp có thành đạt gì không? Tôi nói: “Ông về sau có thể trở thành một nghệ sĩ vô cùng danh tiếng”. Quả thực về sau ông viết truyện dài và phóng sự, tiểu thuyết, các tác phẩm về Phật giáo nên rất nổi tiếng.
 +
 +
Trụ này ứng với cầu: “Đinh nhâm hóa mộc ở giờ dần thì văn chương cái thế”.
 +
 +
Ví dụ 2. Khôn tạo.
 +
Thực – Tài – Nhật nguyên – Kiêu – Ất hợi – Đinh hợi – Quý mùi – Tân dậu
 +
Tháng 12 năm 1986, tôi đoán cho Tứ trụ này. Xem qua Tứ trụ tôi nói: “Có danh khí lớn, nổi tiếng trong thiên hạ”. Cô ta và mọi người có mặt ở đó đều gật đầu. Bạn tôi lúc đó mới nói cho tôi biết: cô ta là diễn viên kinh kịch nổi tiếng của Trung Quốc.
 +
 +
Tứ trụ có quý, kình dương ở hợi, sát đóng ở ngày quý, nên “Kình dương nhiều lại gặp sát thì danh nổi khắp thiên hạ”.
 +
 +
Ví dụ 3. Càn tạo.
 +
Sát – Thương – Nhật nguyên – Tài – Tân tỵ – Bính thân – Ất mão – Kỷ mão
 +
Năm 1988 khi tôi đoán vận mệnh cho một người bạn thân, dự đoán trong tương lai tiếng tăm anh rất lớn. Năm 1989 đã ứng nghiệm. Học thuật của anh cao sâu nổi tiếng, có ảnh hưởng rất to lớn. Đúng với câu: “Thương quan hợp với sát thì danh tiếng lẫy lừng thiên hạ”.
 +
 +
Ví dụ 4. Càn tạo.
 +
Kiếp – Ấn – Nhật nguyên – Sát – Kỷ mão – Đinh mão – Mậu thìn – Giáp tuất
 +
Tháng 12 năm 1989, khi tôi giảng bài ở Hà Nam, đã đoán vận cho một giám đốc nhà máy. Xem xong Tứ trụ tôi nói: “Ông là người có danh tiếng”. Mấy vị giáo sư và lãnh đạo có mặt ở đó đều nói: “Anh ta rất nổi tiếng. Đang là học sinh phô’ thông, tiểu thuyết của anh ấy đã in hơn hai triệu bản. Bây giờ lại là nhà quản lý xí nghiệp nổi tiếng toàn quốc”. Trụ này ứng với câu: “Sát ấn tương sinh thì công danh hiển đạt”.
 +
 +
Ví dụ 5. Càn tạo.
 +
Thương – Kiêu – Nhật nguyên – Ấn – Nhâm thìn – Kỷ dậu – Tân mão – Mậu tuất
 +
Đó là Tứ trụ của một thanh niên nghệ sĩ rất nổi tiếng. Trong trụ chứa tiêu chí thông tin người nổi tiếng. “Thương quan lẫn với ấn, có gan thi thô’ thì nổi tiếng bất ngờ”. Tôi nói anh ta sau này sẽ trỏ thành ngôi sao trọng văn đàn đất nước.
 +
 +
Ví dụ 6. Càn tạo.
 +
Quan Kiếp Nhật nguyên Tài Đinh hợi Tân hợi Canh tý Ất dậu Đây là Tứ trụ của Phó tổng biên tập rất nổi tiếng của một tờ báo. Trong trụ lộ rõ tiêu chí của người nổi tiếng. “Năm gặp quan quý nghệ thuật cao nổi tiếng”.
 +
 +
Ví dụ 7. Càn tạo.
 +
Kiếp – Kiếp – Nhật nguyên – Quan – Mậu tuất – Canh than – Kỷ sửu Giáp tý
 +
Đây là Tứ trụ của một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, tôi quen vào tháng 10 năm 1989. Người đó nổi tiếng vì trong trụ có: “Quan lộc quý mã gặp hợp hình thì rất nhanh nổi tiếng”.
 +
 
 +
Tham khảo các bài viết và dịch vụ khác bên Hội Tử Vi Sơn Long:<br/>
 +
Xem Tử Vi năm 2022: <a href="https://tuvisonlong.com/lap-la-so-tu-vi/">https://tuvisonlong.com/lap-la-so-tu-vi/</a><br/>
 +
Xem Tử Vi chuyên sâu trọn Đời: <a href="https://tuvisonlong.com/binh-giang-la-so-tu-vi-tron-doi-online/">https://tuvisonlong.com/binh-giang-la-so-tu-vi-tron-doi-online/</a><br/>
 +
Giải lá số Tử Vi: <a href="https://tuvisonlong.com/giai-la-so-tu-vi/">https://tuvisonlong.com/giai-la-so-tu-vi/</a><br/>
 +
Xem Bát Tự Tứ Trụ: <a href="https://tuvisonlong.com/tu-tru/">https://tuvisonlong.com/tu-tru/</a><br/>
 +
<a href="https://tuvisonlong.com/xem-tu-tru-luan-giai-van-menh/">https://tuvisonlong.com/xem-tu-tru-luan-giai-van-menh/</a><br/>
 +
Xem thêm các bài viết và dịch vụ bên Hội Tử Vi Sơn Long:<br/>
 +
Xem Tử Vi năm 2022: https://tuvisonlong.com/lap-la-so-tu-vi/<br/>
 +
Giải lá số Tử Vi: https://tuvisonlong.com/giai-la-so-tu-vi/<br/>
 +
Xem Tử Vi chuyên sâu trọn Đời: https://tuvisonlong.com/binh-giang-la-so-tu-vi-tron-doi-online/<br/>
 +
https://tuvisonlong.com/tu-vi-chuyen-sau/<br/>
 +
Xem Bát Tự Tứ Trụ: https://tuvisonlong.com/tu-tru/<br/>
 +
https://tuvisonlong.com/xem-tu-tru-luan-giai-van-menh/<br/>
 +
Xem Quẻ Kinh Dịch: https://tuvisonlong.com/gieo-que-kinh-dich/<br/>
 +
https://tuvisonlong.com/xem-que-dich-cuoc-doi-ban-la-gi/<br/>
 +
Chọn Ngày Giờ Sinh Mổ: https://tuvisonlong.com/chon-ngay-gio-dep-sinh-mo-cho-con-nam-2021/<br/>
 +
https://tuvisonlong.com/chon-ngay-gio-dep-sinh-mo-cho-con-nam-2022-hop-tuoi-bo-me/<br/>
 +
Xem Tử Vi cho trẻ em: https://tuvisonlong.com/bai-giai-la-so-tu-vi-tron-doi-cho-tre-em/<br/>
 +
https://tuvisonlong.com/xem-tu-vi-tron-doi-cho-tre-em-lap-ke-hoach-cho-con-vao-doi/<br/>
 +
Xem Tử Vi cho gia đình: https://tuvisonlong.com/xem-tu-vi-cho-gia-dinh-hoa-giai-cung-phu-the-tu-tuc-xau/<br/>
 +
Xem Tử Vi cho Cặp đôi: https://tuvisonlong.com/xem-hon-nhan-tren-la-so-tu-vi-cho-cap-doi-xem-ngay-cuoi-hoi/<br/>
 +
Xem nhân duyên vợ chồng qua 64 quẻ Dịch: https://tuvisonlong.com/xem-nhan-duyen-vo-chong-qua-64-que-kinh-dich/<br/>
 +
Xem Ngày Tốt Khởi Sự: https://tuvisonlong.com/dich-vu-xem-ngay-tot-khoi-su-don-lanh-tranh-du/<br/>
 +
Xem Ngày Cưới Hỏi: https://tuvisonlong.com/xem-ngay-cuoi-hoi-ket-hon-theo-khoa-hoc/<br/>
 +
Xem Tử Vi Cho Doanh Nghiệp: https://tuvisonlong.com/xem-tu-vi-cho-doanh-nghiep/<br/>
 +
Tư Vấn Đầu Tư BĐS: https://tuvisonlong.com/tu-van-dau-tu-bat-dong-san-theo-la-so-tu-vi/<br/>
 +
Tư vấn Du học xuất ngoại định cư: https://tuvisonlong.com/xem-bat-tu-de-biet-co-nen-di-du-hoc-xuat-ngoai-dinh-cu-hay-khong/<br/>
 +
Học Tử Vi, khóa học Tử Vi online: https://tuvisonlong.com/huong-dan-xem-tu-vi-can-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau-phan-1/<br/>
 +
https://tuvisonlong.com/khai-giang-khoa-hoc-tu-vi-online/<br/>
 +
https://www.youtube.com/watch?v=JkdB5PSJa94<br/>
 +
Xem Tử Vi chuẩn hàng ngày: https://tuvisonlong.com/tu-vi-hang-ngay-12-con-giap/<br/>
 +
Xem Tử Vi hàng tháng: https://tuvisonlong.com/tu-vi-hang-thang/<br/>
 +
Xem Tử Vi tại Hà Nội: https://tuvisonlong.com/thay-xem-tu-vi-chuan-o-ha-noi-dang-dong-tien-bat-gao/<br/>
 +
Xem Tử Vi tại Hải phòng: https://tuvisonlong.com/xem-tu-vi-tai-hai-phong/<br/>
 +
Xem Tử Vi tại HCM: https://tuvisonlong.com/dia-chi-xem-tu-vi-truc-tiep-tai-tp-hcm/<br/>
 +
Thông tin liên hệ: Tử Vi Sơn Long<br/>
 +
Địa chỉ:  111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội<br/>
 +
Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM<br/>
 +
Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng<br/>
 +
Email:  bantuvan@tuvisonlong.com<br/>
 +
Hotline:  0937 531 969 – 0916 630 617<br/>
 +
Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UC1bxZm2lKao14-jkRLfzgEQ <br/>
 +
Facebook: https://www.facebook.com/xemtuvisonlong/<br/>
 +
Website:  https://tuvisonlong.com/<br/>
 +
Blog<br/>
 +
https://tuvibinhgiang.blogspot.com/  <br/>
 +
https://xemtutru.blog.fc2.com/ <br/>
 +
https://www.vingle.net/tuvibinhgiai <br/>
 +
https://www.reddit.com/user/tuvibinhgiai<br/>
 +
https://www.tumblr.com/blog/chamlasotuvi<br/>
 +
https://www.behance.net/tuvitrondoi/<br/>
 +
http://chamtuvi.rentafree.net<br/>
 +
https://chamlasotuvi.seesaa.net/<br/>
 +
https://ameblo.jp/tuvibinhgiai/<br/>
 +
https://xn--t-vi-binh-giai-lzd.yolasite.com/<br/>
 +
http://9208.teacup.com/chamlasotuvi/bbs <br/>
 +
https://chamlasotuvi2021.blog.fc2.com<br/>
 +
https://www.vingle.net/chamlasotuvi<br/>
 +
https://www.reddit.com/user/chamlasotuvi/<br/>
 +
https://laylasotuvi.tumblr.com/<br/>
 +
https://www.behance.net/chamlasotuvi<br/>
 +
http://chamlasotuvi.livedoor.blog/<br/>
 +
http://xemtuvi2021.rentafree.net/<br/>
 +
https://linkhay.com/u/chamlasotuvi <br/>
 +
https://chamlasotuvi.mystrikingly.com/ <br/>
 +
https://zenplaza5zz.wixsite.com/chamlasotuvi/ <br/>
 +
https://lasotuvi.yolasite.com/<br/>
 +
https://zenplaza6zz.gitbook.io/chamlasotuv/ <br/>
 +
https://hoituvisonlong.wordpress.com/<br/>
 +
https://tuvisonlong.blogspot.com/<br/>
 +
https://tuvisonlong.blog.fc2.com<br/>
 +
https://www.vingle.net/xemtuvitrondoi<br/>
 +
https://www.reddit.com/user/Tuvisonlong/<br/>
 +
https://www.behance.net/tuvisonlong<br/>
 +
http://tuvisonlong.livedoor.blog/<br/>
 +
https://luangiaituvi.home.blog/<br/>
 +
https://www.linkedin.com/in/hoituvisonlong<br/>
 +
https://ameblo.jp/tuvisonlong<br/>
 +
https://xemtuvitphcm.blogspot.com/<br/>
 +
https://xemtuvitphcm.home.blog/<br/>
 +
https://xemtuvitaitphcm.webflow.io/<br/>
 +
https://615055d475013.site123.me/<br/>
 +
https://xemtuvitaitphcm.weebly.com/blog <br/>
 +
https://ladyrainy90.wixsite.com/ <br/>
 +
https://xemtuvitaitohcm.mystrikingly.com/ <br/>
 +
https://xemtuvitaitphcm.hpage.com/ <br/>
 +
https://ladyrainy90.gitbook.io/xem-tu-vi-tai-tphcm/ <br/>
 +
https://xemtutitaitphcm.theblog.me/ <br/>
 +
https://www.everforo.com/g/xemtuvitaitphcm<br/>
 +
https://xemtuvitaitphcm.jimdofree.com/<br/>
 +
http://xemtuvitaitphcm.website2.me/<br/>
 +
http://xemtuvitaitphcm.bravesites.com/<br/>
 +
https://linkhay.com/u/lebaohuy <br/>
 +
https://www.reddit.com/user/zenplaza11zz/ <br/>
 +
https://dichvutuvi.seesaa.net/ <br/>
 +
http://dichvutuvi.rentafree.net/entry/1002707 <br/>
 +
https://xemtuviodau.at.webry.info/<br/>
 +
http://lebaohuy.e-monsite.com/blog/ <br/>
 +
https://www.linkedin.com/in/lebaohuy/ <br/>
 +
https://www.behance.net/lebaohuy<br/>
 +
https://xemtuvinam2021.blogspot.com <br/>
 +
https://xemtuvimoinhat.home.blog/ <br/>
 +
https://xemlasotuvi2021.weebly.com <br/>
 +
https://zenplaza11zz.wixsite.com/my-site <br/>
 +
https://6089564080986.site123.me/ <br/>
 +
https://xemtuvitrondoi2021.mystrikingly.com <br/>
 +
https://zenplaza11zz.doodlekit.com <br/>
 +
https://xemtuvihangngay.bookmark.com <br/>
 +
https://dichvuxemtuvi.tumblr.com <br/>
 +
https://dichvuxemlasotuvi.blogspot.com/ <br/>
 +
https://zenplaza11zz.hatenablog.com/ <br/>
 +
http://xemtuvidichvu.eklablog.com/ <br/>
 +
http://xemtuvihangngay.bravesites.com/blog <br/>
 +
https://xemtuvihangngay.edublogs.org/ <br/>
 +
https://dichvuxemtuvi.jimdofree.com/ <br/>
 +
https://lebaohuy.bcz.com/ <br/>
 +
https://write.as/lebaohuy/ <br/>
 +
http://dichvuxemtuvi.unblog.fr/ <br/>
 +
https://xemtuvichuan.hpage.com/<br/>
 +
https://blog.naver.com/lebaohuy<br/>
 +
https://dich-vu-xem-tu-vi-chuan.sitey.me/ <br/>
 +
http://dichvutuvi.rentafree.net/<br/>
 +
https://xemtuvi2021.seesaa.net/ <br/>
 +
https://teletype.in/@lebaohuy <br/>
 +
https://xemtuviodau.wordpress.com/<br/>
 +
https://www.reddit.com/user/zenplaza11zz <br/>
 +
http://xemtuviodau.eklablog.com/ <br/>
 +
https://xemtuviodau.jimdofree.com/<br/>
 +
https://dichvutuvi.jimdofree.com/<br/>
 +
https://xem-tu-vi-o-dau.sitey.me/ <br/>
 +
http://dichvutuvi.rentafree.net/ <br/>
 +
https://xemtuviodau.shutterfly.com/<br/>
 +
https://xemtuviodau.creatorlink.net/<br/>
 +
https://9227.teacup.com/xemtuviodau/bbs <br/>
 +
https://xemtuviodau.vietnhat.tv/  <br/>
 +
https://blog.dnevnik.hr/lebaohuy<br/>
 +
https://xemtuviodau.webgarden.com/<br/>
 +
https://g4hpz.weblium.site/<br/>
 +
https://lebaohuy.substack.com/<br/>
 +
https://zenplaza11zz.gitbook.io/le-bao-huy/<br/>
 +
https://sites.google.com/view/le-bao-huy<br/>
 +
https://lebaohuy.blog.jp/<br/>
 +
http://chamlasotuvi.e-monsite.com/blog  <br/>
 +
https://chamlasotuviee5.substack.com/publish<br/>
 +
https://chamlasotuvi.shutterfly.com/<br/>

Latest revision as of 07:35, 15 January 2022

Home Ideas

Xem về công danh trong dự đoán theo tứ trụ phần 2

Ví dụ 1. Càn tạo. Ấn – Kiếp – Nhâm dần – Giáp thìn – Nhật nguyên – Thường – Ất dậu – Bính tý

Tháng 5 năm 1985, để nghiên cứu quy luật thi đại học, tôi đã ghi lại một số Tứ trụ. Trong Tứ trụ này thương quan trùm phủ lên ấn, chính là thông minh tuấn tú, tìm đại vận thấy năm 17 tuổi gặp vận thương quan bính ngọ, lưu niên nhâm tuất ở ấn địa, nên tội dự đoán năm 1982 thi đỗ đại học. Quả đúng như thế. Thi cử vốn kị gặp vận thương quan, nhưng năm thi hai thương quan gặp hai ấn, nhân ấn lại gặp vượng địa, nhâm ấn chế ngự bính thương quan, cho nên “Thương quan có chế ngự, lợi cho thi cử”.

Ví dụ 2. Càn tạo. Tỷ – Thực – Nhật nguyên – Tài – Mậu thân – Canh thân – Mậu dần – Quý sửu Tháng 2 năm 1986, ông Lưu nhờ xem cho con trai thi đại học. Trong trụ từ 10 tuổi đến 20 tuổi hành vận tài nhấm tuất. Thực thần sinh tài, lợi cho thi cử. Sau đó lại dùng phép gieo quẻ để so sánh, kết quả vẫn là thi đỗ. Điều đó chứng tỏ thông tin của một người, cho dù dự đoán theo cách gì đều có sự đồng bộ với nhau. Tôi nói với ông Lưu: “Năm nay con ông nhất định đỗ”. Kết quả đúng như dự đoán.

Ví dụ 3. Khôn tạo. Tài – Ấn – Nhật nguyên – Quan – Giáp tuất – Kỷ tỵ – Canh tý – Đinh hợi

Trong trụ tài quan ấn đều có, 18 tuổi hành đại vận quan vặn, nên thi đỗ. Về sau làm cán bộ ở viện nghiên cứu.

Ví dụ 4. Khôn tạo. Kiếp – Thương – Nhật nguyên – Tỷ – Kỷ hợi – Tân mùi – Mậu tuất – Mậu ngọ

Tháng 5 năm 1988, cô Điền nhờ tôi đoan vận. Căn cứ năm 28 tuổi cô ấy hành vận sát giáp tuất, gặp lưu niên mậu ngọ, tôi rút ra kết luận: “Cồ tốt nghiệp đại học đã khá lâu”. Cô ta nói đúng và rất kinh ngạc. Đoán thế là vì đại vận giập mộc là sát, trong trụ ngọ hỏa; gặp kình dương, lưu niên kình dương. “Kình dương nhiều lại gặp sát là đại quý, thi đỗ cao”.

Ví dụ 5. Càn tạo. Thực – Kiêu – Nhật nguyên – Thương – Giáp thìn – Mậu thìn – Canh tuất – Quý mùi Tháng 1 1 năm 1987 tôi nhận được bức thư của một sinh viên họ Tạ ở học viện Bắc Kinh. Em đó trong cuộc sống gặp trắc trở nên rất bi quan Tôi thấy trong trụ “Kim thuỷ thương quan là người học giỏi”, “Ấn gặp hoa cái là ở hàn lâm tôn quí”. Năm 1988 là năm có thay đổi lớn, năm mậu thìn, trong Tứ trụ lại đã có hai thìn, làm thành ba thìn xung một tuất. BỊ xung là tượng di động. Thìn là thuỷ kho, gặp vượng xung khai, lại gặp tiểu vận quan tinh đinh mùi là tượng có sự lưu động lốn, nên đoán anh ta có việc phải vượt trùng dương đi xa. Tôi viết thư khuyên anh ta: “Tiền đồ anh rất rộng mở, có thể làm nên sự nghiệp trong học vấn. Từ nay về sau có thể có cống hiến trong khoa học kỹ thuật”. Đúng là năm 1988 anh ta ra nước ngoài.

Đến cuối năm, anh ta gửi thư về cảm ơn. Sau khi dự đoán không những anh ta từ dưới vực sâu đi lên mà còn được lưu học ở Nhật.

Ví dụ 6. Khôn tạo. Ấn Tỷ Nhật nguyên Sát Quý mão Giáp tý Giáp dần Canh ngọ Tháng 7 năm 1988, em Nhạc ở Bắc Kinh nhờ đoán xem việc đi du học nước ngoài có thành hiện thực không. Căn cứ Tứ trụ thấy: “Hợi mão mùi, mã ở tị”, tháng 10 hợi thuỷ là chính mã, lại mộc trường sinh ở hợi, không những” có sự di rộng mà còn có sự sáng tạo mới mẻ. Do đó tôi bảo nên nắm chắc thòi cơ, tháng 10 năm nay có thể du học. Sau đó đúng là đi Nhật.

Điều đó ứng với câu: “Ấn vượng, sát yêu thì có tên bảng vàng”.

Ví dụ 7. Khôn tạo. Kiếp – Ấn – Nhật nguyên – Tài – Kỷ dậu – Đinh mão – Mậu tuất – Quý sửu

Tháng 2 năm 1986, một ngưòi ồ Tây Ấn muốn hỏi con gái có thi vào đại học được không. Tôi thấy trong Tứ trụ thủy thổ hỗn tạp lại hành kiếp vận, nên đoán: “Thi đại học gặp khó khăn đấy”, về sau thi mấy trường đều không đỗ, ứng với câu: “Ấn thụ chủ về thông minh, nhưng thuỷ thổ hỗn tạp thì tất phải ngốc”.

Ví dụ 8. Càn tạo. Thương – Thực – Nhật nguyên – Thực – Nhậm tý – Quý mão – Tân dậu – Quý tỵ Tháng 6 năm 1987, có cụ già hỏi về tuổi thọ, tôi thấy trong Tứ trụ “nhật nguyên yếu, thương thực nhiều là người sợ đi học”, nhân tiện bèn nói: “Cụ khi nhỏ chắc không thích đi học”. Cụ quả quyết đáp: “Đúng! Học không vào, toàn trôn học, về sau được mấy tháng thì bỏ học”.

Về nghiên cứu thi đỗ, tôi khảo sát đã khá lâu, còn đối với đi du học nước ngoài thì mới bắt đầu nghiên cứu từ năm 1987. Không phải là ai cũng có dịp xuất dương du học, những người có tiêu chí du học đồng thời phải đúng vận mới được. Những bàn luận về thông tin du học cũng như phương pháp dự đoán du học theo bát quái xin xem ở Chương 4 cuốn sách “Chu dịch dự đoán – Các ví dụ có giải” xuất bản ở Hồng Kông năm 1991.

II. DANH TIẾNG – Thương quan gặp ấn và tài, dùng ấn, bỏ tài mới nổi danh. – Thương quan gặp tài lẫn hợp mới có thanh danh. – Thương quan thương cho hết thì danh mới nổi, quyền mới cao. – Trong trụ có thương quan cùng với ấn, nếu có gan thi thố thì thành công bất ngờ. – Thương quan hợp sát thì nổi tiếng khắp xa gần. – Thương quan nếu gặp tài thì thân rất vinh hiển. – Thương quan hỗn tạp với sát thì nhất định thi đỗ. – Thương quan có thân vượng, tài vượng hoặc ấn vượng là tên treo bảng vàng, quý số một. – Thực thần ở trước, sát ở sau là người công danh hiển đạt. – Thực thần có cát tinh trợ giúp thì nổi tiếng, giàu có. – Thương quan, kình dương còn có sát là tên treo bảng vàng. – Thương quan giáp mộc gặp dần ngọ, hỏa sáng, mộc đẹp thì có thanh danh. – Sát ấn tương sinh cho nhau thì có lợi cho công danh. – Sát và kình dương vượng thì từ bé đã thi đỗ. – Sát tàng, quan lộ tức là ác ma, thiện rõ, người như thế tên tuổi nổi tiếng.

– Thất sát hóa làm quyền thì võ chức công danh lẫy lừng thiên hạ.

– Thất sát gặp kình dương thì công danh hiển đạt.

– Kình dương nhiều lại gặp sát thì nổi tiếng khắp thiên hạ.

– Kình dương gặp thất sát, ra khỏi là sẽ nổi tiếng.

– Hành vận quan sát thì danh có khí, nhưng thái quá (vượng quá) thì lại xấu.

– Kình dương nhiều lại ở ngôi dương thì được cả danh lẫn lợi.

– Trụ tháng gặp sát đồng thời với kình dương thì tên tuổi lừng danh.

– Tài kho ở đất sinh vượng thì nhất định thi đỗ.

– Thân vượng gặp quan là tên treo bảng vàng.

– Trụ ngày vượng mà tài quan yếu, đến lúc hành vận tài quan thì sẽ nổi danh.

– Kim gặp hỏa thì phú quý nổi tiếng thiên hạ.

– Quan hoặc thất sát sinh cho năm thì lưu danh thiên cổ.

– Ấn tàng, tài lộ, thân vượng thì công danh vinh hiển.

– Thổ gặp thìn tuất sửu mùi thì khi mộc mạnh sẽ thành danh.

– Ngang vai gặp lộc thì anh em nổi tiếng.

– Dậu phá mão, mão phá ngọ, là tài danh vẹn toàn.

– Lộc gặp thất sát là có thanh danh.

– Không có cách cục mà có tài quan thì nổi tiếng trong triều.

– Dần thân tỵ hợi nhiều thì nổi tiếng, hiển đạt.

– Vận giáp ất gặp phương tây, thân lại vượng thì sẽ nổi tiếng.

– Mậu kỉ gặp bốn mùa thì nổi danh hơn mọi người, nếu gặp hai đức hoặc tam kì thì tiếng vang bốn phương.

– Trụ ngày, trụ giờ gặp quý thì cuối đời nổi tiếng.

– Trụ năm gặp quan quý, vừa mới giỏi nghề đã nổi tiếng ngay.

– Tháng sinh gặp lộc thì văn chương, nghệ thuật hơn người.

– Mệnh gặp ất bính đinh là người tài hoa, xuất chúng, học rộng tài cao.

– Tháng kình dương, ngày kình dương, giờ kình dương, gặp quan sát thì công danh cái thế.

– Chính mã đóng ở trụ ngày lại được trợ giúp hoặc được sinh là nổi danh khắp thiên hạ.

– Tứ trụ có sáu quý (sáu chi quý), trụ ngày không có thổ, trụ giờ giáp dần, lúc gặp dần tỵ là lúc diệu kì nhất.

Tài quan vượng, trụ ngày yếu, phải chợ đến vận thận vượng mới nổi danh.

– Nhâm quý tương sinh cho thân hợi, tý chờ đến vận hoả thô’ thì danh tiếng khắp triều đình.

– Tài khí gặp chính quan, tên tuổi vang xa sáu nước.

– Quan tinh ấn vượng, là công danh bậc nhất.

– Trụ giờ gặp một ngôi thiên quan thì tiếng tăm vang xa ngàn dặm.

– Lộc mã đi cùng nhau là quan rường cột của triều đình.

– Năm tháng ngày giờ cùng một tuần là tên treo bảng vàng, lừng danh trong thiên hạ

– Trong trụ không có quan tinh, có tài tinh chờ đến hành tài vận thì công thành danh toại.

– Mã tinh tường sinh cho tài thì nổi danh khắp thiên hạ.

– Tài tinh ở chính ngôi, nắm quyền, trụ ngày mạnh thì danh lợi song toàn.

– Thận vượng ấn vượng là hiển đạt cao quý.

– Ấn ẩn, tài lộ, thân vượng thì công danh vinh hiển, phúc đức đều có.

– Mệnh gặp ấn thụ là phúc rất dày, được hưởng âm đức làm nên công trạng.

– Thương quan còn có tài, lại hành tài vận thì công thành danh toại.

– Trụ ngày lộ thương quan, trụ giờ lộ rõ tại thì công danh vinh hiển.

– Trong trụ có tài quan ấn lại còn được lộc mã thì tên tuổi lừng danh. – Năm tháng có tài vượng, tuổi trẻ đã bước vào quan ‘vận thì công danh phát sớm.

– Tài nhiều lại hành vận tài vượng cũng có thể thành đạt. – Tài ít bị thương kiếp thì danh lợi song toàn. – Hỏa sáng, mộc đẹp là tuổi trẻ đã nổi thanh danh. – Lộc mã khí vượng lại gặp quý hợp thì anh hùng xuất chúng. – Dương gặp đức, âm gặp quý, vượng thì vinh hiển, nhược thì cũng giữ được thanh danh. – Thiên tài ở trụ giồ gặp quan thì đỗ đạt từ bé. Nếu được thực thần bổ trợ thì tuổi trẻ đã ở cạnh vua. – Thực thần vượng gặp tài thì chắc chắn sẽ có công danh. – Mộc đước kim tu sức thêm thì tuổi trẻ đã thành danh. – Can thấu thực thần lại gặp lộc mã thì tuổi trẻ đã đỗ đạt. – Ấn tinh gặp quan, gặp lộc là được tạc tên vào bia. – Lộc gặp tài, gặp văn xương là nổi tiếng về nghệ thuật. – Quý nhân lộc mã ở giò sinh là làm rạng tổ tông. – Đinh nhâm hóa mộc ở giờ dần là người văn chương lừng lẫy. – Tài, quan, ấn đều có là tuổi trẻ đã nổi tiếng, lập công to. – Trụ ngày, giờ có chính quan thì về già sẽ công thành danh toại. – Giáp mộc thương quan dần ngọ đều có đủ là người thông minh có tiếng. – Ất mộc gặp giờ bính tí, không bị quan xung hại là điều kỳ diệu, nổi tiếng bốn phương. – Ngày canh, giờ thân gặp lộc là danh lợi cao cường. – Mệnh gặp trạch mã là lợi cho cầu danh cầu lợi. – Ngày quý, giờ quý trong trụ còn có hợi sửu là học tài đỗ cao bậc hàn lâm. – Ngũ hành không bị hung sát là tên tuổi cao sang. – Phàm người ấn ở trường sinh vượng địa lại được sát sinh cho thì văn tài xuất chúng. – Hoả thịnh ở đất bính đinh thì danh cao lộc nhiều. – Mùa đông ít thuỷ mộc thì danh lợi hư vô (không có). – Chỗ vượng gặp hình thì thất bại. – Tài quan đều bị thương tổn, người đó không nghèo hèn đói rách cũng là ngưòi kém cỏi. – Có thương quan mà không có tài quan thì tuy thông minh khéo léo nhưng vẫn không thành đạt gì. – Kiếp thương tỉ kiêu đều có thì khó mà tránh được rủi ro. Từ quán học đường chủ vê’ khoa danh, nếu không có quan tinh thì cũng là hư ảo.

Ví dụ 1. Càn tạo. Quan – Tài – Nhật nguyên – Quan – Nhâm ngọ – Canh tuất – Đinh mùi – Nhâm dần Tháng 8 năm 1986, người này đổi nghề, được điều đến Hiệp hội nghệ thuật, sau đó không lâu đến nhờ tôi đoán xem trong văn nghiệp có thành đạt gì không? Tôi nói: “Ông về sau có thể trở thành một nghệ sĩ vô cùng danh tiếng”. Quả thực về sau ông viết truyện dài và phóng sự, tiểu thuyết, các tác phẩm về Phật giáo nên rất nổi tiếng.

Trụ này ứng với cầu: “Đinh nhâm hóa mộc ở giờ dần thì văn chương cái thế”.

Ví dụ 2. Khôn tạo. Thực – Tài – Nhật nguyên – Kiêu – Ất hợi – Đinh hợi – Quý mùi – Tân dậu Tháng 12 năm 1986, tôi đoán cho Tứ trụ này. Xem qua Tứ trụ tôi nói: “Có danh khí lớn, nổi tiếng trong thiên hạ”. Cô ta và mọi người có mặt ở đó đều gật đầu. Bạn tôi lúc đó mới nói cho tôi biết: cô ta là diễn viên kinh kịch nổi tiếng của Trung Quốc.

Tứ trụ có quý, kình dương ở hợi, sát đóng ở ngày quý, nên “Kình dương nhiều lại gặp sát thì danh nổi khắp thiên hạ”.

Ví dụ 3. Càn tạo. Sát – Thương – Nhật nguyên – Tài – Tân tỵ – Bính thân – Ất mão – Kỷ mão Năm 1988 khi tôi đoán vận mệnh cho một người bạn thân, dự đoán trong tương lai tiếng tăm anh rất lớn. Năm 1989 đã ứng nghiệm. Học thuật của anh cao sâu nổi tiếng, có ảnh hưởng rất to lớn. Đúng với câu: “Thương quan hợp với sát thì danh tiếng lẫy lừng thiên hạ”.

Ví dụ 4. Càn tạo. Kiếp – Ấn – Nhật nguyên – Sát – Kỷ mão – Đinh mão – Mậu thìn – Giáp tuất Tháng 12 năm 1989, khi tôi giảng bài ở Hà Nam, đã đoán vận cho một giám đốc nhà máy. Xem xong Tứ trụ tôi nói: “Ông là người có danh tiếng”. Mấy vị giáo sư và lãnh đạo có mặt ở đó đều nói: “Anh ta rất nổi tiếng. Đang là học sinh phô’ thông, tiểu thuyết của anh ấy đã in hơn hai triệu bản. Bây giờ lại là nhà quản lý xí nghiệp nổi tiếng toàn quốc”. Trụ này ứng với câu: “Sát ấn tương sinh thì công danh hiển đạt”.

Ví dụ 5. Càn tạo. Thương – Kiêu – Nhật nguyên – Ấn – Nhâm thìn – Kỷ dậu – Tân mão – Mậu tuất Đó là Tứ trụ của một thanh niên nghệ sĩ rất nổi tiếng. Trong trụ chứa tiêu chí thông tin người nổi tiếng. “Thương quan lẫn với ấn, có gan thi thô’ thì nổi tiếng bất ngờ”. Tôi nói anh ta sau này sẽ trỏ thành ngôi sao trọng văn đàn đất nước.

Ví dụ 6. Càn tạo. Quan Kiếp Nhật nguyên Tài Đinh hợi Tân hợi Canh tý Ất dậu Đây là Tứ trụ của Phó tổng biên tập rất nổi tiếng của một tờ báo. Trong trụ lộ rõ tiêu chí của người nổi tiếng. “Năm gặp quan quý nghệ thuật cao nổi tiếng”.

Ví dụ 7. Càn tạo. Kiếp – Kiếp – Nhật nguyên – Quan – Mậu tuất – Canh than – Kỷ sửu Giáp tý Đây là Tứ trụ của một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, tôi quen vào tháng 10 năm 1989. Người đó nổi tiếng vì trong trụ có: “Quan lộc quý mã gặp hợp hình thì rất nhanh nổi tiếng”.

Tham khảo các bài viết và dịch vụ khác bên Hội Tử Vi Sơn Long:
Xem Tử Vi năm 2022: <a href="https://tuvisonlong.com/lap-la-so-tu-vi/">https://tuvisonlong.com/lap-la-so-tu-vi/</a>
Xem Tử Vi chuyên sâu trọn Đời: <a href="https://tuvisonlong.com/binh-giang-la-so-tu-vi-tron-doi-online/">https://tuvisonlong.com/binh-giang-la-so-tu-vi-tron-doi-online/</a>
Giải lá số Tử Vi: <a href="https://tuvisonlong.com/giai-la-so-tu-vi/">https://tuvisonlong.com/giai-la-so-tu-vi/</a>
Xem Bát Tự Tứ Trụ: <a href="https://tuvisonlong.com/tu-tru/">https://tuvisonlong.com/tu-tru/</a>
<a href="https://tuvisonlong.com/xem-tu-tru-luan-giai-van-menh/">https://tuvisonlong.com/xem-tu-tru-luan-giai-van-menh/</a>
Xem thêm các bài viết và dịch vụ bên Hội Tử Vi Sơn Long:
Xem Tử Vi năm 2022: https://tuvisonlong.com/lap-la-so-tu-vi/
Giải lá số Tử Vi: https://tuvisonlong.com/giai-la-so-tu-vi/
Xem Tử Vi chuyên sâu trọn Đời: https://tuvisonlong.com/binh-giang-la-so-tu-vi-tron-doi-online/
https://tuvisonlong.com/tu-vi-chuyen-sau/
Xem Bát Tự Tứ Trụ: https://tuvisonlong.com/tu-tru/
https://tuvisonlong.com/xem-tu-tru-luan-giai-van-menh/
Xem Quẻ Kinh Dịch: https://tuvisonlong.com/gieo-que-kinh-dich/
https://tuvisonlong.com/xem-que-dich-cuoc-doi-ban-la-gi/
Chọn Ngày Giờ Sinh Mổ: https://tuvisonlong.com/chon-ngay-gio-dep-sinh-mo-cho-con-nam-2021/
https://tuvisonlong.com/chon-ngay-gio-dep-sinh-mo-cho-con-nam-2022-hop-tuoi-bo-me/
Xem Tử Vi cho trẻ em: https://tuvisonlong.com/bai-giai-la-so-tu-vi-tron-doi-cho-tre-em/
https://tuvisonlong.com/xem-tu-vi-tron-doi-cho-tre-em-lap-ke-hoach-cho-con-vao-doi/
Xem Tử Vi cho gia đình: https://tuvisonlong.com/xem-tu-vi-cho-gia-dinh-hoa-giai-cung-phu-the-tu-tuc-xau/
Xem Tử Vi cho Cặp đôi: https://tuvisonlong.com/xem-hon-nhan-tren-la-so-tu-vi-cho-cap-doi-xem-ngay-cuoi-hoi/
Xem nhân duyên vợ chồng qua 64 quẻ Dịch: https://tuvisonlong.com/xem-nhan-duyen-vo-chong-qua-64-que-kinh-dich/
Xem Ngày Tốt Khởi Sự: https://tuvisonlong.com/dich-vu-xem-ngay-tot-khoi-su-don-lanh-tranh-du/
Xem Ngày Cưới Hỏi: https://tuvisonlong.com/xem-ngay-cuoi-hoi-ket-hon-theo-khoa-hoc/
Xem Tử Vi Cho Doanh Nghiệp: https://tuvisonlong.com/xem-tu-vi-cho-doanh-nghiep/
Tư Vấn Đầu Tư BĐS: https://tuvisonlong.com/tu-van-dau-tu-bat-dong-san-theo-la-so-tu-vi/
Tư vấn Du học xuất ngoại định cư: https://tuvisonlong.com/xem-bat-tu-de-biet-co-nen-di-du-hoc-xuat-ngoai-dinh-cu-hay-khong/
Học Tử Vi, khóa học Tử Vi online: https://tuvisonlong.com/huong-dan-xem-tu-vi-can-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau-phan-1/
https://tuvisonlong.com/khai-giang-khoa-hoc-tu-vi-online/
https://www.youtube.com/watch?v=JkdB5PSJa94
Xem Tử Vi chuẩn hàng ngày: https://tuvisonlong.com/tu-vi-hang-ngay-12-con-giap/
Xem Tử Vi hàng tháng: https://tuvisonlong.com/tu-vi-hang-thang/
Xem Tử Vi tại Hà Nội: https://tuvisonlong.com/thay-xem-tu-vi-chuan-o-ha-noi-dang-dong-tien-bat-gao/
Xem Tử Vi tại Hải phòng: https://tuvisonlong.com/xem-tu-vi-tai-hai-phong/
Xem Tử Vi tại HCM: https://tuvisonlong.com/dia-chi-xem-tu-vi-truc-tiep-tai-tp-hcm/
Thông tin liên hệ: Tử Vi Sơn Long
Địa chỉ:  111B1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
Cơ sở 2: 76 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, HCM
Cơ sở 3: 13 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Email:  bantuvan@tuvisonlong.com
Hotline:  0937 531 969 – 0916 630 617
Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UC1bxZm2lKao14-jkRLfzgEQ
Facebook: https://www.facebook.com/xemtuvisonlong/
Website:  https://tuvisonlong.com/
Blog
https://tuvibinhgiang.blogspot.com/  
https://xemtutru.blog.fc2.com/ 
https://www.vingle.net/tuvibinhgiai 
https://www.reddit.com/user/tuvibinhgiai
https://www.tumblr.com/blog/chamlasotuvi
https://www.behance.net/tuvitrondoi/
http://chamtuvi.rentafree.net
https://chamlasotuvi.seesaa.net/
https://ameblo.jp/tuvibinhgiai/
https://xn--t-vi-binh-giai-lzd.yolasite.com/
http://9208.teacup.com/chamlasotuvi/bbs 
https://chamlasotuvi2021.blog.fc2.com
https://www.vingle.net/chamlasotuvi
https://www.reddit.com/user/chamlasotuvi/
https://laylasotuvi.tumblr.com/
https://www.behance.net/chamlasotuvi
http://chamlasotuvi.livedoor.blog/
http://xemtuvi2021.rentafree.net/
https://linkhay.com/u/chamlasotuvi 
https://chamlasotuvi.mystrikingly.com/ 
https://zenplaza5zz.wixsite.com/chamlasotuvi/ 
https://lasotuvi.yolasite.com/
https://zenplaza6zz.gitbook.io/chamlasotuv/ 
https://hoituvisonlong.wordpress.com/
https://tuvisonlong.blogspot.com/
https://tuvisonlong.blog.fc2.com
https://www.vingle.net/xemtuvitrondoi
https://www.reddit.com/user/Tuvisonlong/
https://www.behance.net/tuvisonlong
http://tuvisonlong.livedoor.blog/
https://luangiaituvi.home.blog/
https://www.linkedin.com/in/hoituvisonlong
https://ameblo.jp/tuvisonlong
https://xemtuvitphcm.blogspot.com/
https://xemtuvitphcm.home.blog/
https://xemtuvitaitphcm.webflow.io/
https://615055d475013.site123.me/
https://xemtuvitaitphcm.weebly.com/blog 
https://ladyrainy90.wixsite.com/ 
https://xemtuvitaitohcm.mystrikingly.com/ 
https://xemtuvitaitphcm.hpage.com/ 
https://ladyrainy90.gitbook.io/xem-tu-vi-tai-tphcm/ 
https://xemtutitaitphcm.theblog.me/ 
https://www.everforo.com/g/xemtuvitaitphcm
https://xemtuvitaitphcm.jimdofree.com/
http://xemtuvitaitphcm.website2.me/
http://xemtuvitaitphcm.bravesites.com/
https://linkhay.com/u/lebaohuy 
https://www.reddit.com/user/zenplaza11zz/ 
https://dichvutuvi.seesaa.net/ 
http://dichvutuvi.rentafree.net/entry/1002707 
https://xemtuviodau.at.webry.info/
http://lebaohuy.e-monsite.com/blog/ 
https://www.linkedin.com/in/lebaohuy/ 
https://www.behance.net/lebaohuy
https://xemtuvinam2021.blogspot.com 
https://xemtuvimoinhat.home.blog/ 
https://xemlasotuvi2021.weebly.com 
https://zenplaza11zz.wixsite.com/my-site 
https://6089564080986.site123.me/ 
https://xemtuvitrondoi2021.mystrikingly.com 
https://zenplaza11zz.doodlekit.com 
https://xemtuvihangngay.bookmark.com 
https://dichvuxemtuvi.tumblr.com 
https://dichvuxemlasotuvi.blogspot.com/ 
https://zenplaza11zz.hatenablog.com/ 
http://xemtuvidichvu.eklablog.com/ 
http://xemtuvihangngay.bravesites.com/blog 
https://xemtuvihangngay.edublogs.org/ 
https://dichvuxemtuvi.jimdofree.com/ 
https://lebaohuy.bcz.com/ 
https://write.as/lebaohuy/ 
http://dichvuxemtuvi.unblog.fr/ 
https://xemtuvichuan.hpage.com/
https://blog.naver.com/lebaohuy
https://dich-vu-xem-tu-vi-chuan.sitey.me/ 
http://dichvutuvi.rentafree.net/
https://xemtuvi2021.seesaa.net/ 
https://teletype.in/@lebaohuy 
https://xemtuviodau.wordpress.com/
https://www.reddit.com/user/zenplaza11zz 
http://xemtuviodau.eklablog.com/ 
https://xemtuviodau.jimdofree.com/
https://dichvutuvi.jimdofree.com/
https://xem-tu-vi-o-dau.sitey.me/ 
http://dichvutuvi.rentafree.net/ 
https://xemtuviodau.shutterfly.com/
https://xemtuviodau.creatorlink.net/
https://9227.teacup.com/xemtuviodau/bbs 
https://xemtuviodau.vietnhat.tv/  
https://blog.dnevnik.hr/lebaohuy
https://xemtuviodau.webgarden.com/
https://g4hpz.weblium.site/
https://lebaohuy.substack.com/
https://zenplaza11zz.gitbook.io/le-bao-huy/
https://sites.google.com/view/le-bao-huy
https://lebaohuy.blog.jp/
http://chamlasotuvi.e-monsite.com/blog  
https://chamlasotuviee5.substack.com/publish
https://chamlasotuvi.shutterfly.com/